FOA Nordsjællands nye 4 årige bestyrelse

Den 25. april 2017 var der afdelingsgeneralforsamling i FOA Nordsjælland.

Kære medlem

 

Den 25. april 2017 var der afdelingsgeneralforsamling i FOA Nordsjælland. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, har du stadig mulighed for at læse afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning.

 

Den findes på FOA Nordsjællands hjemmeside www.foanordsjaelland.dk under generalforsamlinger / afdeling / skriftlig beretning. I den kan du læse, hvad FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse samt daglig politisk ledelse har arbejdet med i de seneste 4 år, samt om planerne for arbejdet fremadrettet.

 

Følgende personer blev valgt for den næste 4 årige periode:

 

Afdelingsformand:

Lene Lindberg  

 

Næstformand:

Ann-Mari Simonsen

 

Fagpolitisk sekretær:

Maria Melchiorsen

 

Social- og sundhedssektoren:

Sektorformand Vinni Jakobsen

Næstformand Margit Koch

Repræsentant f. sektoren Anita Gudmundsson

 

Pædagogisk sektor:

Sektorformand Anne Marie Hestehave

Næstformand Jens Nybo Rasmussen

Repræsentant f. sektoren Susanne Madsen

 

Servicesektoren:

Sektorformand Steen Andersen

Næstformand Kim Andreasen

Repræsentant f. sektoren Peter Spanggaard Gadving

 

3 repræsentanter til afdelingsbestyrelsen:

Tatiana Skov

Susanne Nielsen

Ingrid Thrane

 

Ovenstående personer udgør tilsammen FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse i de kommende 4 år.

 

Udover ovenstående valg, blev der vedtaget et nyt sæt love for FOA Nordsjælland. Dette med baggrund i, at FOA afholdt kongres så sent som i november 2016, og grundet ændringer i forbundets love, har FOA Nordsjælland foretaget nogle konsekvensrettelser ift. afdelingens egne love. De nye love vil snarest være at finde på FOA Nordsjællands hjemmeside.

 

Jeg glæder mig rigtig meget til et fortsat godt samarbejde i bestyrelserne, så vi sammen kan kæmpe for alle FOAs medlemmer.

 

 

Lene Lindberg

Afdelingsformand