Aben blev givet videre

BUPL, DLF og FOA gennemførte mandag en happening før og under byrådsmødet i Gribskov Kommune.

 

Budgetaftalen lader det være op til det enkelte udvalg at prioritere og afveje, hvilke medarbejdere i kommunen, der skal løbe endnu hurtigere fordi kollegerne er væk eller undvære værdifuld kompetenceudvikling, hvilke børn, der skal se sig om efter en ny institution eller skole osv.

 

Det er for os at se et signal om, at aben, og dermed ansvaret for Gribskovs medarbejder og borgere, er sendt videre. I går gav vi så ”aben tilbage” til politikerne, og forærede derfor en plysabe til hvert byrådsmedlem.

 

Vores fælles tilstedeværelse og ikke mindst FOA’s karakteristiske ’hænder’ gjorde indtryk. Både Borgmester Kim Valentin og formand for Børneudvalget Sisse Krøll Willemoes kvitterede for det flotte fremmøde og engagementet i kommunens børn og unge.

 

Det indgåede budgetforlig indebærer en rammebesparelse på 10,7 millioner alene på Børneudvalgets ramme. Og vi ved ikke hvor besparelsen rammer. Det skal nemlig efterfølgende tages op til drøftelse i udvalget. Vi mener, at den besparelse, der skal ske på børne- og ungeområdet ikke bør gå ud over normeringen i dagplejen, daginstitutioner, skoler og FO’er.

Vi mener ikke, at området vil kunne tåle endnu en nedprioritering i forhold til kvalitet og serviceniveau. Den velfærd som borgerne i Gribskov Kommune forventer at modtage, vil ikke være den samme uden de medarbejdere, som hver dag er vigtig del af børn og unges udvikling.

Vi synes, at den prioritering, der kommer til at foregå i Børneudvalget bør ske med afsæt i en drøftelse af, hvilke fremtidige arbejdsvilkår man ønsker at sikre for kommunens pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere, lærere og pædagoger.

 

Aben blev givet videreAben blev givet videre