Besparelsesforslag i Gribskov kommune vil få fatale konsekvenser

Tillidsfolkene fra FOA Nordsjælland, BUPL og Gribskov lærerkreds på børne- og ungeområdet i Gribskov Kommune er gået sammen om endnu engang at gøre kommunens politikere opmærksomme på det urimelige i, at beslutningen om besparelser i budgettet er lagt ud til fagudvalgene. Den abe blev givet tilbage ved en aktion til byrådsmødet den 3. oktober 2016, men det er endnu ikke lykkedes at få politikerne til at tage ansvar. Brevet er i dag bragt i Frederiksborg Amtsavis.

Åbent brev til politikerne i Gribskov Kommune fra tillidsfolkene i BUPL, FOA og Gribskov lærerkreds

 

Der er udsendt et prioriteringskatalog over besparelser på børneudvalgets område. Besparelserne ser umiddelbart ud til at ramme hele børne- og ungeområdet. Og vi kan ikke se, hvordan de politiske visioner og børnepolitikken hænger sammen med dette katalog.

 

Hvordan skal disse besparelser gøre Gribskov lidt bedre?

 

Der er foreslået en kortere åbningstid i daginstitutioner. Hvordan hænger dette forslag sammen med at I vil tiltrække nye borgere til Gribskov? Det bliver vanskeligt at have børn og pendle til f.eks. København. Hvordan skal forældrene nå at hente deres barn inden lukketid?

 

Der er foreslået en ændret normering for vuggestuebørn. Hvordan hænger dette sammen med tidlig indsats?

 

Der er foreslået at reducere i vikartildelingen og kompetenceudviklingen. Hvordan hænger det sammen med at Gribskov stiller kommunens institutioner til rådighed for forskning inden for effektbaseret ledelse og faglighed?  Hvordan skal personalet uddanne sig til denne opgave? Og hvem skal være sammen med børnene imens? Allerede nu anvendes vikarbudgettet i en del institutioner / skoler til at ansætte fast personale, fordi dagen ellers ikke kan hænge sammen.

 

Der er foreslået reduktion i puljen til inklusion på skoleområdet samt en reduktion af driftsbudgettet til ture, lejrskoler bøger mm. Hvordan hænger det sammen med tidlig indsats og inklusionstankegangen? Det er bl.a. på lejrskoler, at børn kan udnytte og vise deres kammerater anderledes potentialer, som kan hjælpe dem i de daglige sociale relationer.

 

Derudover er det foreslået at omlægge sundhedsplejens hjemmebesøg. Dette vil også påvirke den tidlige indsats.

 

Vi mener, at prioriteringskataloget med al tydelighed viser, at der ikke kan reduceres mere i Gribskov Kommune uden, at det får fatale konsekvenser for børn og deres familier. Og det bør ikke være os, der peger på hvilke besparelser, der skal virkeliggøres.

 

ALLE forslag i dette katalog rammer direkte ned i kernen af vores arbejde, og vi vil ikke være med til det.

 

Vi gav jer aben tilbage på Byrådsmødet d. 3. oktober 2016, fordi vi ikke vil have den. Derfor må I pege på, hvor der skal spares og derfor må I tage ansvaret for den meget forringede kvalitet, der bliver resultatet.

 

I skal forklare forældrene, at de ikke kan tale med en pædagog, pædagogmedhjælper eller lærer, når der er behov, fordi I har reduceret personalet med 24-27 fuldtidsstillinger.

 

I skal forklare forældrene, at det er i orden med én voksen til 12 vuggestuebørn flere timer om dagen.

 

I skal forklare forældrene, at deres barn skal være i en anden institution i sommerferieperioden.

 

Og I skal forklare personalet, som I er arbejdsgivere for, hvordan de skal løse opgaven med at være faglige og professionelle i fremtiden.

 

For vi kan ikke tage det faglige ansvar for de forringelser, som prioriteringskataloget medfører.