Temaeftermiddag om social- og sundhedsuddannelserne

Torsdag den 3. november 2016 var praktikvejledere fra FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund, medlemmer med interesse for social- og sundhedsuddannelserne, samt kommunale uddannelsesansvarlige samlet til temaeftermiddag.

Anledningen til temaeftermiddagen var de kommende ændringer af social– og sundhedsuddannelserne, som pr. 1. januar 2017 går fra at være trin-inddelte uddannelser til at være to separate uddannelser. Temaeftermiddagen var også en anledning til at præsentere en nye praktikvejlederuddannelse.

Karen Stæhr (sektorformand for den centrale Social– og sundhedssektor)  og Lotte Maistrup (EPOS AMU og konsulent i FOA) fortalte om bagrunden for ændringerne, indholdet i de nye uddannelser og de nye praktikvejlederuddannelser.

Bag de to nye social- og sundhedsuddannelser ligger en lang række forhandlinger mellem FOA, Danske Regioner og KL. Karen Stæhr fortalte, at de nye uddannelser er et udtryk for udviklingen på sundhedsområdet, som kræver andre typer kompetencer af både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

De to nye uddannelser har til hensigt at: ”uddanne kyndige praktikere med refleksive kompetencer og med et helhedssyn på mennesket”.

Karen Stæhr pointerede vigtigheden i, at de nye uddannelser kan være med til at skabe tydelige selvstændige profiler på de to faggrupper, og dermed også være med til at italesætte overfor borgere, patienter, arbejdsgivere, pårørende mv. hvilke kvaliteter de to faggrupper hver især indeholder.

Med to helt nye uddannelser kræves der også nye kompetencer hos praktikvejlederne. Derfor drøftede deltagerne også ’Kvalitet i praktikvejledningen’ og ’Elevernes overenskomst’.

Der var enighed om, at praktikvejlederen er omdrejningspunktet for et godt praktikforløb. Eleverne er afhængige af, at de praktikvejledere de møder er bevidste om den rollemodel de er, og at vejlederne er bevidste om, at de er med til at videregive en faglig identitet til eleverne. De nye uddannelser kræver blandt andet mere refleksion hos eleverne, og det betyder, at man som praktikvejleder skal have de rette redskaber til at understøtte den udvikling.

Det forsøger den nye praktikvejlederuddannelse at imødekomme.

Sektorformand Vinni Jakobsen fortalte afslutningsvis om nogle af de oplevelser FOA Nordsjælland har i relation til elevernes overenskomst. Det handler blandt andet om, at elever i nogle tilfælde oplever, at det er svært og konfliktfyldt at drøfte deres rettigheder i forhold til fx arbejdstider og ferie.

Tak for en god eftermiddag.

Temaeftermiddag Karen Stæhr