Bred enighed om urimeligheden i besparelsesforslag

I Gribskov Kommune kæmper ansatte på børne- og ungeområdet, forældre og faglige organisationer i øjeblikket for at gøre kommunens politikere opmærksomme på, at de besparelsesforslag der er på spil kan få meget alvorlige konsekvenser for området.

I Gribskov Kommune er der den seneste tid indsendt en lang række høringssvar til de besparelsesforslag børne- og ungeområdet står overfor.

 

Når kommunen i år skal finde mere end 10 millioner kroner på børnebudgettet, så kommer det til at ramme kerneområderne på kommunens skoler, institutioner og Dagplejen. Det kan man med al tydelighed læse i høringssvarene.

 

Fælles for høringssvarene er, at der er enighed med de faglige organisationer i, at de voldsomme besparelsesforslag, der er lagt op til på børne- og unge området får alvorlige konsekvenser.

 

I kan læse alle høringssvar her:

 

 Høringssvar

 

 

Høringsfristen var den 11. november og nu er det så op til de enkelte fagudvalg at beslutte de endelige prioriteringsforslag på deres møder i november.