Fokus på social- og sundhedsassistenters og social- og sundhedshjælperes kompetencer

FOA Nordsjællands bestyrelse har arbejdet med at sætte fokus på de kompetencer, som social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere hver især besidder.

FOA Nordsjællands bestyrelse har arbejdet med at sætte fokus på de kompetencer, som social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere hver især besidder.

 

Vi vil gerne gøre politikerne i vores syv kommuner og i regionen opmærksomme på, hvad de kan forvente når de ansætter disse to faggrupper.

 

Fx spørger vi:

 

”Ønsker du, at din kommune skal have yderligere fokus på et værdigt ældreliv? Ønsker du at opgaverne på pleje- og ældreområdet bliver løst af fagligt kompetente medarbejdere, som kan sikre at den enkelte borger får den rette omsorg, sygepleje og vejledning?”.

 

Ved små happenings er vi mødt op til social- og sundhedsudvalgsmøder og har delt flyers ud, som beskriver faggruppernes faglighed og kompetencer. Vi håber at vi derigennem kan højne kommunernes opmærksomhed på FOA’s dygtige faggrupper.

 

Sektorformand Vinni Jakobsens budskab til politikerne er, at ansætter kommunen en social- og sundhedsassistent får de en medarbejder, som har værdifulde kompetencer i relation til arbejdet med sektorovergange.

 

Med en social- og sundhedshjælper får kommunerne medarbejdere med kompetencer inden for arbejdet med den borgernære kontakt. Begge medarbejdergrupper er uhyre vigtige for at skabe et velfungerende sundhedsvæsen fremover.  

 

På billedet er det FTR Sus Villum Hansen og bestyrelsesmedlem Kerstin Nielsen, som afleverer vores flyer til Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune.