En fælles indsats nytter

Tillidsfolkene fra FOA, BUPL og DLF i Gribskov Kommune er i disse dage lettede over, at de fleste besparelser på 0-6 års området er taget af bordet i forbindelse med den seneste budgetaftale. Men også med en stor opmærksomhed på, at skoleområdet kan komme til at betale prisen for dette.

Indlægget er blandt andet bragt i Frederiksborg Amtsavis og netavisen Gribskov.  Læs det her

”Politikerne i Gribskov Kommune har lyttet til de faglige organisationer, borgerne og de ansatte på børne- og ungeområdet. Vi ser med stor tilfredshed, at der i den nye budgetaftale er udtaget en del af de besparelser, som ville have gjort allermest ondt på området.

Derfor er en tak nu på sin plads.

Tak til politikerne fordi I lyttede på vores indsigelser, og tog de mange høringssvar til efterretning.

Tak til Ny Gribskov og Socialdemokratiet for at være en medvirkende faktor i at få ændret det prioriteringskatalog, der ville have haft så alvorlige konsekvenser for kernevelfærden i kommunen.

En stor tak til forældregruppen, der har støttet os under hele forløbet. Og sidst men ikke mindst en stor tak til alle vores kolleger, som har bakket op om vores fælles budskaber, og været særdeles aktive i vores fælles indsats for at råbe politikkerne op.

Vores fælles indsats nyttede og har båret frugt.

Men det betyder desværre ikke, at vi kan give slip på bekymringerne og trygt fortsætte med vores arbejde. Vi er oprigtigt bekymrede for, hvordan besparelserne på skoleområdet og i særdeleshed FO-timerne vil påvirke vores lokalsamfund og på kvaliteten af den folkeskole vi kan tilbyde vores børn og unge.

Vi kunne godt have ønsket os, at aftaleparterne havde lyttet til skolernes medarbejdere. De har påpeget, hvor vigtigt det er at have et politisk prioriteret fagligt rum til samarbejde og vidensdeling.

Vi er bekymrede for, at de børn som netop har gavn af at lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere har mulighed for at arbejdet sammen, bliver ekstra hårdt ramt. Arbejdet med inklusion vil få betydeligt dårligere betingelser med denne budgetaftale.

Vi står derfor tilbage med en lettelse over, at de fleste besparelser på 0-6 års området er taget af bordet, men med en stor opmærksomhed på at skoleområdet kommer til at betale prisen for dette.

 

De tillidsvalgte for BUPL Nordsjælland, FOA Nordsjælland og Gribskov lærerkreds i Gribskov Kommune”

 

Onsdag den 30. november 2016 kl. 16.00, er der fakkeloptog ved Rådhuset i Helsinge. Parolen for optoget er ”Demokratiet lever”.