Debatoplæg - Hvor mange gange kan Gribskov bruge de samme penge?

Borgmester Kim Valentin mener, at vi har misforstået kommunens budget. Ifølge hans regnemaskine tilfører kommunen flere midler til børneinstitutionernes budgetter end der skal afgives. Vi mener, at Borgmesterens regnemaskine må trænge til nye batterier.

Faktum er, at budgettet for 2017 og 2018 vil betyde markant færre personaletimer i institutionerne.  

I 2016 har Gribskov Kommune tilført kr. 7,9 millioner for at opfylde administrationsgrundlaget og kr. 1,4 millioner i forbindelse med, at den nye ledelsesstruktur blev vedtaget. Nu er disse midler blevet beskrevet i budgettet for 2017, så hvis vi alene kigger budgetteknisk ér der tilført midler. Men den kommunale velfærd bliver ikke styrket ved at beskrive allerede anvendte midler i et budget.

Vi vil opfordre Byrådet til at inddrage den faktuelle virkelighed i deres beslutninger og kommunikation.

Det er ærgerligt, at vi skal diskutere tal, når der er pædagogisk personale, hvis levebrød og faglighed er i fare.

Vores opgave er at beskrive konsekvenserne af budgettet. Og i budgettet for 2017 er konsekvenserne en klar forringelse af velfærden, som vil betyde fyrringer på hele børne- og skoleområdet i Gribskov. Gribskov bruger i forvejen markant færre penge på de 0 – 13 årige end de omkringliggende kommuner. Dette kan ikke beskrives bedre end personalet og forældre gjorde på Stormødet d. 2. november 2016.

Vi opfordrer Byrådet til at fremsætte realistiske visioner på børneområdet og afsætte reelle midler til dette så dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere får nogle arbejdsforhold, hvor der er tid til pædagogisk- og undervisningsplanlægning, udvikling og evaluering,  således at børn og unge sikres nærværende og kompetente voksne.

I Gribskov vil man være lidt bedre - Det bakker vi op om, og ser frem til reelle forbedringer på børne- og unge området 

 

Med venlig hilsen
BUPL Nordsjælland, FOA Nordsjælland og Gribskov Lærerforening