Hænder og tryghed eller varegørelse af velfærden?
Ja til tryghed

Ja til tryghed - kommer du?

Afdelingsformand i FOA Nordsjælland Lene Lindberg, opfordrer alle til at støtte op om velfærdsalliancen

DKs demonstration foran KL huset i København onsdag den 9. marts - Ja til tryghed

Vi har fået nok af besparelser, som ødelægger vores tryghed, velfærd og arbejdsmiljø. I vores velfærdssamfund bygger vi trygheden på, at offentligt ansatte skaber gode daginstitutioner, velfungerende skoler, et godt sundhedssystem, værdig hjælp til ældre og støtte til udsatte borgere.

Men vi kan ikke bevare trygheden, når op mod hver tiende offentligt ansatte står til at blive fyret. Det kan blive konsekvensen af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som regeringen og dens støttepartier har påtvunget kommunerne. Det vil vi ikke acceptere. Vi forlanger, at Kommunernes Landsforening på Topmødet i Aalborg siger nej til en økonomiaftale med regeringen, hvis ikke omprioriteringsbidraget er væk.

Vi opfordrer til et fælles kommunalt oprør i alle kommuner og regioner.

Vi har fået nok af besparelser – nu vil vi have tryghed og velfærd, så deltag i demonstrationen onsdag den 9. marts 2016 kl. 17:00 ved KL huset, Weidekampsgade 10, København S.

 

Lene Lindberg, afdelingsformand FOA Nordsjælland udtaler:

"Det er vigtigt, at vi benytter vores demokratiske ret, til at sige fra over for yderligere nedskæringer. Derfor mener jeg, at vi alle - lønmodtagere, borgere og politikere bør støtte op om velfærdsalliancen, og møde op foran Kommunernes Landsforening med det formål, at omprioriteringsbidraget fjernes.

Vores velfærd er under kraftige nedskæringer, og det går ud over de syge, vores børn, vores ældre og vores handicappede.

Jeg møder selv op".