Nyt fra FOA Nordsjælland

FOA Nordsjælland ligger i den gode ende af medlemsundersøgelsen

Kære alle

Først vil vi ønske jer og jeres familie en rigtig god Påske og et dejligt forår. Vejret er så småt begyndt at ligne forår. Det ses tydeligt i jorden, hvor forårsblomsterne er begyndt at titte frem. Det giver de fleste positiv energi, og humøret stiger i takt med, at solen også titter frem.

Vi blev også i godt humør, da vi så resultatet af FOAs medlemsundersøgelse. For FOA Nordsjællands vedkommende ligger resultatet over landsgennemsnittet.

Vi vil dog komme med et par betragtninger, for selvom vi ligger lunt i svinget, så er der stadig plads til forbedringer og det vil vi arbejde videre med i FOA Nordsjælland.

Til jer der har deltaget i medlemsundersøgelsen, vil vi på afdelingsbestyrelsens vegne give hver og en af jer et kæmpe tak, og især fordi vi efterfølgende har fået lov til at kontakte mange af jer, for at få en uddybning af jeres svar.

 

Først vil vi dele nogle positive citater fra undersøgelsen.

” I er bare gode, fortsæt det gode arbejde”

” Jeg er stolt over at være medlem af  FOA Nordsjælland”

” Det er dejligt, at I er der for os medlemmer”

 

Vi har analyseret svarene, og vi kan se nogle fællestræk i mange af svarene.

Det er f.eks:

  • Vi skal fra afdelingen gerne komme på arbejdspladsbesøg
  • Vi skal huske at overholde, hvad vi lover
  • Det er irriterende at blive henvist til en anden, når man ringer i afdelingen
  • Vi  må gerne skabe flere resultater på løn- og gode arbejdsforhold 

Det er disse områder har vi besluttet at arbejde med i afdelingen.

Dette skulle gerne medvirke til, at en ny medlemstilfredshedsundersøgelse i 2017 giver et endnu mere positivt billede.

Flere af jer har haft et konkret dårlig oplevelse for mange år siden, som har gjort at svaret har været negativt, og det er selvfølgelig meget beklageligt. Hvis I har haft en dårlig oplevelse med FOA Nordsjælland, så ring gerne og fortæl os om det. Det er nemlig svært at lave noget om, når vi ikke får det at vide.

Sluttelig har det været en rigtig god oplevelse, at tale med rigtig mange af jer, så endnu en gang tak for det. 


Omprioriteringsbidrag:

Som I sikkert ved, så har vi overalt i den offentlige sektor, hørt om dette mærkelige ord. Desværre er det et ord der betyder, at vi skal ud i endnu flere besparelser.

Men nok er nok, og derfor støtter vi op om forskellige aktiviteter. Forhåbentligt betyder det, at begrebet fjernes, så vi ikke skal spare helt så meget, som der er varslet.

Vi har set forslag om besparelser på børneområdet med færre enheder, flere lukkedage og dårligere normeringer. Det samme sker hos på ældreområdet, hvor der skal spares på maden, i antallet af bade samt på rengøringen. Herudover skal der spares på normeringerne.

Fælles er det, at mange kommuner varsler nedskæringer i timetallet hos de ansatte. Det tager FOA Nordsjælland afstand fra. Det kan nemlig have konsekvenser for ens evt. beregning af dagpenge og efterløn. Det betyder også, at det er svært at se hvor meget normeringen påvirkes. Vi mener, at de ansvarlige bør skære i hele stillinger, så vi kan se det reelle billede.

I den forbindelse arrangeres der flere aktiviteter, og vi håber at mange af jer vil finde tid til at deltage deri. FOA Nordsjælland vil naturligvis informere jer løbende om de forskellige aktiviteter.

HUSK allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 12. maj 2016, for der vil der være forskellige aktiviteter rundt i lokalområdet hos jer.

Følg gerne med på www.velfærdsalliancen.dk eller på velfærdsalliancen på facebook

 

Endnu engang hav en god Påske og et dejligt forår.

 

På vegne af FOA Nordsjælland

 

Lene Lindberg
Afdelingsformand