Debatindlæg om det nye hospital og stationen i Hillerød

At udtale sig om, at der ikke er opbakning hertil, er for mig en lidt arrogant holdning

Jeg vil, på vegne af et meget stort antal medarbejdere, tillade mig at blande mig i debatten om det nye hospital og stationen i Hillerød. Det skal lige tilføjes, at jeg også er borger i området.

Jeg har læst de forskellige politiske holdninger om, hvorvidt det kan betale sig at føre skinnerne helt ud til det nye hospital.

Så lige nu er der både problemer med at få bygget et køkken, og dernæst nu også om borgere og medarbejdere skal kunne komme ud til det nye hospital.

Behøver vi virkelig at finde os i dette – især borgere og ansatte i yderkanterne af området?

Nej det syntes jeg ikke. Det er helt tosset, hvis der ikke sørges for en ordentlig tilgang med den offentlige transport. Det må i sidste ende betyde, at vi kan sikre at alle kan komme til og fra på en hurtig og nem måde. Oven i købet er der allerede nu udarbejdet og beskrevet, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

Politikerne er tidligere blevet gjort opmærksomme på, at placeringen af det nye hospital ville betyde en omlægning af bl.a. togene. Der er nu nogle politikere der vil ”rende” fra denne sag.

Jeg har især bemærket Hans Andersens (V) holdning hertil, og jeg tænker om det mon handler om, at han forventer at borgerne i hans område omkring Frederikssund, tænkes ind mod Herlev. Ja, så er det jo billige point, for det er Hans Andersens valgområde.

At udtale sig om, at der ikke er opbakning hertil, er for mig en lidt arrogant holdning – både overfor patienter, men også overfor de medarbejdere der skal arbejde på det nye hospital.

Jeg har dog også set, at andre politikere er mere positive, så jeg vil herigennem rette en tak til bl.a. Christine Antorini.

Tænk sig at vi får et hospital, hvor det vil være svært at rekruttere personale til, da det vil blive besværligt at komme frem til sit job.

Så herfra skal lyde endnu en opfordring til, at få tilpasset Hillerød Station, så vi alle kan komme lettere til det nye hospital, uden at det skal tage op til 30 minutter ekstra som det ser ud nu – uden ændringer - for en ansat eller en borger der bor f.eks. i Helsingør.Med venlig hilsen


Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland