Et skulderklap fra danskerne til FOA’s medlemmer

FOA’s medlemmer svømmer ikke i penge eller champagne.

Til gengæld er deres prestige voksende – det viser en ny undersøgelse af 99 forskellige jobtyper, hvor Ugebrevet A4 har spurgt danskerne om, hvor meget prestige de forbinder med forskellige jobtyper.

 

I forhold til for 10 år siden er der i danskernes øjne i dag højere status i ”de varme hænder”. Deltagerne i undersøgelsen blev bedt om at give de 99 faggrupper fra 0 til 10 point, og det har medført anerkendelse til både social- og sundhedsassistenter på hospital, social- og sundhedsassistenter på plejehjem, dagplejere, pædagogmedhjælpere og hjemmehjælpere, der alle er gået fra omkring 1 point i 2006 og til i dag, hvor faggrupperne ligger mellem 4,66 og 4,08 point.

 

Social- og sundhedsassistent Christina Salkvist Frederiksen beskriver udviklingen som en tilskyndelse til, at faggruppen kan ranke ryggen og være stolte af den funktion de udfylder. ”Undersøgelsen viser jo, at der er håb forude for anerkendelsen af mit fag. Det går den rigtige vej. Så jeg kan stadig ranke ryggen, når jeg går på arbejde”.

 

Tidligere har Christina S. Frederiksen valgt ikke at fortælle om sit job pga. den lavstatus hun oplevede det havde. I dag føler hun en stærk faglighed og fortæller gerne, hvad hun arbejder med.

 

Karen Stæhr, sektorformand for social- og sundhedssektoren siger: ”Sparekniven har skåret så mange skiver af velfærdssalamien, at danskerne nu virkelig mærker, hvor vigtige omsorgsarbejderne er.” Karen Stæhr pointerer, at danskerne har gennemskuet, at det er systemets og ikke den enkelte ansattes skyld når der opleves faldende kvalitet i velfærden.

 

Hun sender desuden denne opfordring til de ansvarlige politikere: ”Det er sjældent, politikerne går ud og roser dem, der arbejder med børn, skoleelever, syge og ældre. Men nu kan vi vise dem, at der faktisk er en voksende anerkendelse i befolkningen. Derfor skulle politikerne måske også overveje at være mere anerkendende. Det motiverer jo også de ansatte”.

 

Læs hele artiklen her:

http://www.ugebreveta4.dk/rangliste-varme-haender-har-faaet-hoejere-prestige-bl_20470.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_Organisk_ikkevalideret_artikel&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NzA2&aid=20470