Hold dig ajour med din faglighed!

Temaaften om efter- og videreuddannelse

Torsdag aften den 26. maj var 30 medlemmer fra pædagogisk sektor og social- og sundheds sektoren samlet for at få inspiration og information om efter- og videreuddannelse. Hos FOA Nordsjælland synes vi, at det er vigtigt at man forholder sig til uddannelse hele sit arbejdsliv. Både i forhold til at holde sig ajour med fagets udvikling, men også for at styrke den enkeltes muligheder for nødvendige kompetenceløft. Vi ved af erfaring, at efter- og videreuddannelse er en stærk faktor i forhold til at holde sig attraktiv på arbejdsmarkedet hele sit arbejdsliv.

Vi havde inviteret uddannelsesinstitutionerne VUC, KEA, SOPU og UCC til at komme og fortælle, hvilke muligheder de kan tilbyde FOA Nordsjællands medlemmer. Uddannelsesstederne tilbyder både almen voksenundervisning og efter-  videreuddannelse for alle FOA’s faggrupper i de to sektorer.

Derudover slog vi også et slag for den kommunale og den regionale kompetencefond, hvor enkeltpersoner eller grupper kan søge op til 25.000 kr. til efter- videreuddannelse.

Hvis du ikke var til mødet, men vil vide mere om dine muligheder så kontakt meget gerne FOA Nordsjælland, så vi kan hjælpe dig med at komme godt i gang med det uddannelsestilbud du drømmer om.

Tak for en god aften!