Værdighedspolitikker bør følges op med handling

I FOA Nordsjælland følger vi resultaterne af kommunernes arbejde med værdighedspolitik. For FOA har det været vigtigt, at værdighedspolitikkerne omhandler den enkelte borgers egne ønsker og behov, mulighederne for selvbestemmelse i hverdagen og tilbud om samvær med andre. Og ikke mindst at politikkerne bliver fulgt op af konkrete handlinger.

Alle kommuner i Danmark har i 2016 udarbejdet en såkaldt værdighedspolitik, som beskriver overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg, pleje mv. Det er de blevet pålagt af de partier, som står bag finansloven og som samtidig har afsat en ny ældremilliard. I FOA Nordsjælland hilser vi intentionerne med både værdighedsmilliarden og værdighedspolitikkerne velkomne. Ældreområdet trænger i den grad til at komme op til overfalden og få luft. Derfor glæder vi os over når kommuner eksempelvis bruger værdighedsmidlerne på at højne aktivitetsniveauet på plejecentre eller til et øget fokus på medarbejdere, der kan arbejde med udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse. Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne drøfter, hvordan sundheds- og ældreområdet skal se ud fremover. Men det er ikke nok at formulere en række velmenende intentioner – det afgørende er, hvorvidt kommunerne følger op med konkrete handlinger. I de kommende år vil antallet af borgere over 64 år stige, og det vil selvsagt give flere brugere af sundhedsvæsen, ældreplejen osv. Værdighedspolitikkerne bør derfor følges op af prioriteringer ift. fagligt stærke medarbejdere, som har indsigt i de mennesker det hele drejer sig om. For FOA har det bla. været vigtigt, at værdighedspolitikkerne omhandler den enkelte borgers egne ønsker og behov, mulighederne for selvbestemmelse i hverdagen og tilbud om samvær med andre. Der er blevet lyttet til disse input i udformningen af det vedtagne lovforslag.

I FOA Nordsjælland er vi optaget af, hvordan den enkelte kommune vil omsætte sin værdighedspolitik i praksis. Hvilke nye indsatser vil værdighedsmilliarden medføre? Vil vi se ændringer i serviceniveauet når de ekstra midler er anvendt? Vi håber, at kommunerne følger Finansministeriets indstilling til at midlerne kan bruges til ”personale og til kompetenceudvikling”. Vi kan frygte, at kommunerne skærer yderligere på ældreområdet i budgetterne for 2017 og dermed udhuler den nye ældremilliard. Vi har i foråret set, at kommunernes sparekataloger lægger op til besparelser på ældreområdet – et område som i forvejen er hårdt ramt af nedskæringer. Det stemmer ganske enkelt ikke overens med de intentioner, som ligger i værdighedspolitikkerne, og som bør være retningsgivende når kommunalpolitikkerne fx skal behandle budget eller drøfter serviceniveau, normering, kompetenceløft mv.

Vinni Jakobsen

Sektorformand, Social- og Sundhedssektoren

FOA Nordsjælland