Nej til Social dumping i Gribskov

Gribskov kommune har i mange år haft lønnede medarbejdere til at løse opgaverne med at samle papir, rydde op og gøre rent på offentlige pladser

Byrådsmedlem Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten har tirsdag d. 31. maj haft et indlæg i Frederiksborg Amtsavis vedr. social dumping i Gribskov Kommune.

Heri gør han læserne opmærksomme på, at Gribskov kommune i mange år har haft lønnede medarbejdere til f.eks. at løse opgaverne med at samle papir, rydde op og gøre rent på offentlige pladser.

I enkelte år har opgaven været udliciteret. Michael Hemming Nielsen ønsker ikke, at Gribskov kommune sætter folk på kontanthjælp til at holde byen ren, og FOA Nordsjælland er meget enig i hans betragtninger.

Alle kommuner vil gerne have, at deres by ser ren, pæn og indbydende ud.

 

FOA Nordsjælland foreslår, at kommunen ansætter de borgere der skal i nyttejob i ordinære stillinger, i en given periode mens arbejdet pågår, og dermed ansætter dem til almindelig overenskomstmæssig løn.

 

Når nyttejobbere udfører helt almindelige ordinære opgaver, så bør de også have almindelig overenskomstmæssig løn, så det ikke bliver en ordning som kommunerne bruger til at skaffe billig arbejdskraft.  

 

Det vil for mig være, at udvise et socialt ansvar.

 

 

p.v.a.

FOA Nordsjælland

 

Ann-Mari Simonsen

Næstformand