Opråb: Få patienten og kerneopgaven i fokus!

Debatindlæg - I forbindelse med økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi

 

Debatindlæg - I forbindelse med økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi

 

Opråb: Få patienten og kerneopgaven i fokus!

En konstant øget detailstyring, nye udviklingsinitiativer, konstante effektiviseringer og besparelser fjerner fokus fra kerneopgaven i forhold til plejen og behandlingen af patienterne i det danske sygehusvæsen. Det er en udvikling, som påvirker både kvaliteten i plejen og behandlingen af patienterne negativt, forringer patientsikkerheden og medarbejdernes trivsel på arbejdspladserne. 

I forhold til en øget detailstyring og nye udviklingsinitiativer i Region Hovedstaden, så er der ansat 769 flere administrative akademikere fra 2010 til 2015 til disse opgaver og det er en stigning på 40 procent. Det er en massiv omdirigering af personaleressourcerne på 6 år. Faggrupperne, dem med de ”varme hænder”, som varetager de patientnære arbejdsfunktioner og patientunderstøttende servicefunktioner formindskes i et stort omfang procentvis i forhold til de ”kolde hænder”, de faggrupper, som har de arbejdsfunktioner der f.eks. varetager detailstyring og udviklingsopgaver.

En stærk øget detailstyring og udviklingsfokus har det sigte at skabe større patientsikkerhed og udvikling til gode for patienterne, men problemet er, at det har den modsatte effekt når personaleressourcerne allokeres fra det patientnære og kerneopgaven til centraliseret regional styring, milevidt fra patienterne som det sker i dag.   

Selvom der er blevet tilført ekstra mange milliarder til sygehusvæsenet gennem mange år, så er udgiftspresset steget langt mere og det har en direkte negativ konsekvens for patienterne og medarbejderne.  Udgifterne til f.eks. sygehusbyggerier, medicin og nye behandlinger stiger så kraftigt, at der hvert år skal spares ude på hospitalerne, i psykiatrien og specielt i de områder der er patientrelateret.

Regeringen har i mange år krævet en 2 % effektivisering i økonomiaftalen med De Danske Regioner, som reelt udrulles som en ekstra besparelse hvert år. Det samstemt med de besparelser som hospitalerne, psykiatrien og afdelingerne skal spare yderligere hvert år, giver en forringelse i kvaliteten og behandlingen af patienterne, samt i medarbejdernes trivsel og tid til patienterne hvert år.

De årlige besparelser og effektiviseringer i den patientnæredel af sygehusvæsenet forringer også medarbejdernes mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling, samt tiden til faglig dialog om patienterne. Faglig udvikling af- og faglig refleksion hos personalet er afgørende for kvaliteten og patientsikkerheden.   

Kære politikere, I burde komme ud uanmeldt og besøge virkeligheden hos patienter og medarbejdere. Vi håber, I vil stoppe forringelserne – herunder de 2 % effektiviseringer og mere detailstyring og i stedet skabe nogle rammevilkår, som er en forbedring for patienterne og medarbejderne.  

Lene Lindberg

Talsmand for FOA afdelingerne i Region Hovedstaden

For kontakt:   
Mail: lli001@foa.dk 
Mobil: 24 21 56 72