Patienter og medarbejdere bliver gidsler i økonomiaftalen for regionerne

Pressemeddelelse: I forbindelse med økonomiaftalen om regionernes økonomi

Pressemeddelelse: I forbindelse med økonomiaftalen om regionernes økonomi

Patienter og medarbejdere bliver gidsler i økonomiaftalen for regionerne

Økonomiaftalen for regionerne vil betyde ringere service og behandling af patienterne i Region Hovedstaden. Regeringen har endnu engang skruet ned på velfærden på sundhedsområdet og for 2017 bliver økonomien strammere end nogen sinde før.

 

Region Hovedstaden havde allerede før økonomiaftalen regnet med meget store besparelser på grund af det stigende udgiftspres. Med en aftale, der indebærer nulvækst i den tilførte økonomi og stor vækst i udgifterne til at servicere og behandle patienterne, så regner Region Hovedstaden med besparelser på ca. 500 millioner i 2017. Herudover kommer der også de årlige 2 % effektiviseringer, som reelt er en ekstra besparelse på mange hundrede millioner.

 

Og det er desværre patienterne og medarbejderne, der bliver ofre for regeringens økonomiske sundhedspolitik, hvor regeringens mantra er, at man til stadighed kan effektivisere på regionernes hospitaler. Den indgåede økonomiaftale vil betyde fyring af medarbejdere på alle afdelinger på Region hovedstadens hospitaler og psykiatri. Det vil endvidere give forringet arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for medarbejderne, som konkret vil udmønte sig i forringelser i tiden til patienterne og forringe patientsikkerheden. 

 

Både folketinget, De Danske Regioner og KL har store målsætninger for et sammenhængende sundhedsvæsen og det nære sundhedsvæsen - det er FOA helt enig i, idet borgerne alt for ofte falder mellem to stole mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen. Når både kommunerne og regionerne reelt skal ud i store sparerunder, så er det meget vanskeligt at se, hvordan de kvalificeret skal forbedre arbejdet i forhold til et sammenhængende og borgernært patientforløb.

 

 

Lene Lindberg

Talsmand for FOA afdelingerne i Region Hovedstaden

 

For kontakt:

Mail: lli001@FOA.DK

Tlf.: 24 21 56 72