Dagplejens Landskonference 2016

På landskonferencen har fokus været på ”Kvalitet i dagplejen”.

Sektorformand Rie Hestehave, Charlott Nielsen (FTR Gribskov), Susanne Nielsen (TR i Rudersdal), Susanne Madsen (TR i Hillerød)Deltagere på landskonferencen

og Jane Randmose (TR i Allerød) deltog mandag og tirsdag i Landskonferencen for dagplejen 2016, sammen med 530 andre dagplejere, dagplejeledere, dagplejekonsulenter mv.

  

I år fejrer Dagplejen 50 år i Danmark – stort tillykke til alle nuværende og tidligere dagplejere!

På landskonferencen har fokus været på ”Kvalitet i dagplejen”, som alle oplæg og workshops har kredset om. For FOA Nordsjælland betyder kvalitet i dagplejen, at dagtilbuddet er en aktiv del af udviklingen af det enkelte barn i et trygt miljø for både forældre og børn. Et dagtilbud som i børnehøjde og med afsæt i det enkelte barns behov tilrettelægger en dagligdag, som udfordrer og stimulerer barnet. Kvalitet er omsorg, opmærksomhed og oplevelser.

 

Kvalitet er også faglighed, fantasi og fordybelse. Vi kunne blive ved fordi dagplejen og dagplejerne rummer så mange ting, som fortjener at blive værdsat af fx politikere og forvaltninger alle steder.

På konferencen fik deltagerne blandt andet introduceret en række eksempler på, kommunale tiltag, der har haft succes med at skabe kvalitet i dagplejen. Fx præsenterede Kolding kommune deres ”Babyaktiviteter”, som er et værktøj til både planlægning af og refleksion over aktiviteter til de 0-2 årige (se billede).

 

Babyaktiviteter

Baggrunden for aktivitetskassen er et ønske om, at dagplejerne i kommunen arbejder med at udvikle den pædagogiske praksis hos den enkelte dagplejer og tage udgangspunkt i barnets følelsesmæssige og sociale udvikling – selv i de små dagligdags aktiviteter.

 

Skanderborg kommune præsenterede hvordan Ipad kan være et brugbart pædagogisk redskab i dagplejerens dagligdag med en børnegruppe eller i en legestue. I kommunens dagpleje arbejder man med ”den digitale leg”, som giver børnene mulighed for at sætte rammen for, hvordan Ipad’en kan bruges. Ipad’en bruges derfor både til at dokumentere dagligdagen til glæde for børn og forældre, men også til læring og introduktion til den digitale tidsalder vi lever i.

Dagplejen i Danmark er et unikt tilbud til forældre og børn, som skal blive ved med at eksistere som et alternativ til de øvrige dagtilbud. I FOA Nordsjælland håber vi på mindst 50 gode år mere med engagerede dagplejere, der udvikler sig i takt med resten af samfundet. De sidste to dages landskonference har vist os, at der er et stort potentiale for god kvalitet i fremtidens tidssvarende dagpleje.