Afvikling af Hørsholm dagpleje? - Læs FOA Nordsjællands kommentar

Hørsholms børne-/skoleudvalg ønsker at få beregnet eventuelle besparelser ved afviklingen af dagplejen!

Her er FOA Nordsjællands kommentar til dette:

 

FOA Nordsjælland opfordrer politikerne i Hørsholm til at skrinlægge forslaget og i stedet erkende, at en god og velfungerende dagpleje kræver en prioriteret indsats og de nødvendige ressourcer. En afvikling af dagplejen vil betyde, at forældre reelt ikke har et frit valg. Forældre har i avisen beskrevet konsekvenserne af et manglende kommunalt dagtilbud i mindre enheder. Et dagtilbud som i børnehøjde - og med afsæt i det enkelte barns behov - tilrettelægger en dagligdag, som udfordrer og stimulerer barnet.

 

FOA Nordsjælland oplever en kedelig tendens til reduktion af dagplejepladser i det kommunale. En reduktion, som er et resultat af manglende prioritering og anerkendelse af den kvalitet, den kommunale dagpleje bidrager med til glæde for børn og deres forældre. Et tilbud med høj forældretilfredshed.

 

I andre kommuner har vi set hvordan afvikling af dagplejen fører til flere private børnepassere, netop fordi ønsket om det nære dagtilbud stadig er stort hos brugerne. Dermed opnås den ønskede besparelse ikke, fordi pengene følger barnet. Den samlede mængde af kompetencer og den fælles pædagogiske garanti for kvalitet bliver spredt for alle vinde. Det bliver ikke længere et professionelt kommunalt tilbud med en pædagogisk ledelse, som det er i dag.  

 

FOA Nordsjælland opfordrer politikerne i Hørsholm til at kigge over kommunegrænserne fx til Allerød kommune, som øger antallet af dagplejere netop fordi forældrene ønsker den mulighed. Det skulle I gøre fremfor at reducere eller afvikle dagplejen, til stor gene for forældrene.

 

Dagplejen i Danmark er et unikt kommunalt tilbud til forældre og børn, som skal blive ved med at eksistere som et alternativ til de øvrige dagtilbud. Og som politikerne burde kunne se udviklingsmulighederne i – fx i forhold til inklusion af flygtningebørn.

 

Prioriter dagplejen som et ligeværdigt kommunalt tilbud! 

 

 

Med venlig hilsen

p.v.a. FOA Nordsjælland

 

Lene Lindberg               Rie Hestehave

Afdelingsformand          Sektorformand