Indkaldelse til Delegeret møde i a-kassen

Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed og afholdes hvert 3. år i 4. kvartal.

I perioden fra 22. august til 30. september bliver der afholdt valgmøder i alle de lokale a-kasser, hvor alle medlemmer af FOAs a-kasse er velkomne. 

I FOA Nordsjælland afholdes delegermødet torsdag 15. september 2016 kl. 17:00 - 18:00 i Frederiksværksgade 10, Hillerød.

 

Alle medlemmer af FOA Nordsjællands a-kasse er velkomne.

Du kan se datoerne for alle møderne her