Skal der også være en dagpleje i Hørsholm fremover?

Vi har brug for jeres input!

Kære forældre og borgere i Hørsholm!

Vi har brug for jeres input, hvis vi fortsat skal have en kommunal dagpleje i Hørsholm.

På mødet i Børne- og skoleudvalget den 24. maj blev et forslag til budgetreduktioner drøftet. Et forslag der omhandler afvikling af dagplejen i Hørsholm.

Det synes vi er en rigtig dårlig idé, som vil betyde en forringelse af de muligheder I forældre har for at vælge det bedste tilbud til jeres børn. Hvis I er enige i, at Hørsholm Kommune bør bevare og prioritere sin gode dagpleje som et af Hørsholm kommunes tilbud til småbørns familier, så hjælp dagplejens forældrebestyrelse og del jeres oplevelser omkring dagplejen.

Så vi kan få synliggjort, hvor vigtigt en rolle dagplejere spiller i jeres børns dagligdag, og så kan vi sammen finde en måde at råbe politikkerne op!

Budgetreduktionen drøftes på Børne- og skoleudvalgets møde den 21. juni, så vi skal give vores mening til kende hurtigt.

Del og like meget gerne, hvis I er enige!