Nyt fra FOA Nordsjælland

FOA Nordsjælland er klar med en sommerhilsen og kursusprogrammet for resten af året.

Sommerferien er måske allerede startet for mange af jer, mens andre må vente lidt.

 

Derfor vil vi benytte lejligheden til at ønske en god sommer til jer og jeres familie.

 

Hvis uheldet er ude og du skulle blive syg i din ferie, så kan du på foa.dk læse, hvilke rettigheder du har. Her findes ligeledes andre nyttige informationer.

 

Du kan måske også finde en måde at spare lidt penge på, ved at anvende dit LO kort. Dette kan du læse mere om på LOPlus.dk samt på foanordsjaelland.dk. Vi har bl.a. billige billetter til BonBon land.

 

Igen i år har FOA Nordsjælland en sommerkonkurrence. Den går ud på, at vi sammen får taget nogle gode billeder på jeres arbejdsplads. Læs mere om sommerkonkurrencen på vores facebook side.  
 
 

Se alle vores medlemskursustilbud

Sommerkonkurrence

Stormøde - Nok er nok

Kongres i FOA

Lokalløn

Sammen gør vi forskellen - brug din tillidsrepræsentant

Husk at rose din kollega

 

Sluttelig vil jeg på vegne af FOA Nordsjælland, takke for jeres engagement i forbindelse med FOAs velfærdsalliance. Her stod vi sammen med andre organisationer, borgere og politikere, og målet var at få omprioriteringsbidraget væk.

 

Det er lykkedes.

 

Næste skridt bliver, at holde øje med de kommunale og regionale budgetter, for selv om omprioriteringsbidraget er fjernet fra kommunerne, ja så skal der spares mange millioner alligevel. Det vil vi følge tæt, for når der skal spares, så kan I ikke løse jeres faglige opgaver i samme tempo og slet ikke det samme antal opgaver.

 

Når politikerne træffer beslutninger om forringelser i servicen, så må det også være politikerne der står på mål for at fortælle, hvilke opgaver I så ikke skal løse. 

 

Nyd nu en velfortjent sommer, på gensyn.

  

På vegne af FOA Nordsjælland

Lene Lindberg

Afdelingsformand