Skal rengøringen til de ældre borgere sløjfes?

Danmark er et af verdens rigeste lande, og vi kan ikke være bekendt at behandle de ældre borgere på denne måde

Læs også artiklen som er optaget som læserbrev på sn.dk FOA kritiserer manglende rengøring

 

Af: Lene Lindberg

Jeg må nok sige, at jeg blev noget overrasket over, at både Borgmester Morten Slotved og Formanden for ældre- og seniorudvalget i Hørsholm Kommune begge mener, at man bare kan sløjfe rengøringen til de ældre borgere, og med den salut, at det må folk selv betale.

 

Det er rigtigt svært at få bevilget praktisk hjælp. Loven tilsigter, at borgere ”bare” skal trænes til at klare sig selv, så det er faktisk kun de allerdårligste borgere der visiteres til praktisk hjælp.

 

Som faglig organisation er FOA Nordsjælland rigtig bekymrede over dette. Vi oplever, at de ældre borgere der modtager praktisk hjælp, netop har brug for denne hjælp fordi de ikke selv kan. Mange af de ældre er nedslidt, fordi de har arbejdet et helt liv.

 

Når faggrupperne kommer i de ældres hjem, er de tillige med til at opdage, om de ældre f.eks. får dårlig ernæring, har væskemangel, er udsat for faldulykker, eller har en dårlig hygiejne – alt sammen noget der kan udvikle sig til alvorlige problemer, hvis de ikke opdages i tide.

 

Jeres forslag vil endvidere skabe større ulighed set i det sundhedsfaglige perspektiv, men også større ulighed mellem rig og fattig her i samfundet.

 

Hvad med de borgere, der ikke selv har råd til at betale for rengøringen? Skal de bare glemmes, alt imens skidt og møg vokser dem over hovedet? Er det værdigt at byde de ældre borgere det?

 

Danmark er et af verdens rigeste lande, og vi kan ikke være bekendt at behandle de ældre borgere på denne måde – borgere der igennem et helt liv har bidraget til det samfund vi har i dag.  

 

Jeg er enig i, at der skal vælges hvilken velfærd vi skal have, men hvis det betyder at de borgere der har penge, kan købe sig til velfærd, og de der ikke har penge – ja de kan ikke – det er ikke til at holde ud at tænke på.

Med venlig hilsen
Lene Lindberg
Afdelingsformand FOA Nordsjælland