Mand råber i megafon

Foto: colourbox

Besparelser på ældreområdet- Helsingør kommune

Besparelse på ældreområdet - kontaktperson i FOA Nordsjælland afdelingsformand Lene Lindberg, tlf. 2421 5672

Besparelse på ældreområdet i Helsingør kommune.

Det er med stor beklagelse at jeg erfarer, at der i Helsingør Kommune igen skal spares på ældreområdet. Det kommer dog ikke bag på mig, for ved sidste budgetforlig i Helsingør Kommune blev der indgået rammebesparelser - besparelser som bliver ugennemsigtig for borgerne og medarbejderne, og dette betyder så nu besparelser der kommer snigende over natten. Vi vidste også godt, at budgetterne højst sandsynligt ville skulle åbnes igen, fordi også regeringen har indført et onde der hedder omprioriteringsbidrag, som først tager penge fra kommunerne og så måske giver lidt tilbage igen.

Nu ser det ud til, at besparelserne kan ramme de ældre borgere på deres mad, eftersom der er lagt op til ”kødfri” dage. Min tanke falder på, om vi er der hvor vi var i min egen barndom, og hvor pengene var små, og hvor mange familier havde kødfri dage fordi der ikke var så mange penge.

Jeg tager kraftig afstand fra et forslag om ”kødfrie” dage. Alle ved at kød indeholder vigtige proteiner, som f.eks. er godt for et dårligt immunforsvaret, så det vil være en skidt løsning på lang sigt, og kan komme til at koste en del flere penge.

Så skal der ses på kørsel til borgeres træning. Hvis det kommer til at betyde, at de borgere der har penge, kan betale sig til kørsel, og de der ikke har råd hertil, ingen kørsel kan få, så skabes der en stor ulighed i samfundet. Det er dårlig stil i et velfærdssamfund, og vi kan ikke være bekendt, at byde vores borgere dette. 

Sidst men ikke mindst, er der igen lagt op til at reducere i antallet af ansatte i området. Dette skal foregå ved at sætte de ansatte ned i tid, samt ved at undlade at besætte ledige stillinger. Konsekvensen bliver et øget arbejdstempo for de resterende medarbejdere, og deraf dårlig trivsel. På papiret ser det ud til, at der ikke bliver afskediget medarbejdere, men at sænke timetallet samt undlade at besætte ledige stillinger betyder netop, at færre medarbejdere skal løse flere opgaver.

Den fungerende formand udtaler, at der ikke kan skæres mere. Det er jeg enig i, men det er også kommet frem, at de forslag administrationen kommer med, er dem der skader mindst muligt. Det er jeg så ikke enig i. Det bør være politikerne der står på mål for disse besparelser, og ikke administrationen. Find besparelserne andet steds!

Jeg vil opfordre politikerne i Helsingør Kommune til, at I ikke bare godtager alt hvad der fremlægges af besparelsesforslag, og håber at I f.eks. spørger medarbejderne, om ikke arbejdet i stedet kan organiseres mere hensigtsmæssigt.

Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland