Medlemsmøde for ansatte på Plejehjemmet Grønnehaven

Kære medlem m. ansættelse på Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør

Kære medlem m. ansættelse på Grønnehaven i Helsingør

FOA Nordsjælland er bekendt med, at I har en del frustrationer hvad angår ferieplanlægning på Jeres arbejdsplads.
Vi har derfor besluttet, at medlemmer der er ansat på plejehjemmet Grønnehaven indkaldes til medlemsmøde.
Vi holder medlemsmødet fordelt på 2 hold, så alle har mulighed for at deltage.

Der vil være adgang til lokalet fra kl. 13.00.

Tirsdag den 19. januar 2016 

1 hold kl. 13.30 – 15.30 lokale M1 på Kulturværftet i Helsingør
2 hold kl. 15.30 – 17.00 lokale M1 på kulturværftet i Helsingør

Vi håber at se jer på eet af holdene.

Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland