Invitation fra Gribskovs Børne- og ungeudvalg

De seneste måneder har været turbulente i Gribskov Kommune. Senest har en række partier indgået et nyt budgetforlig og nu inviteres de faglige organisationer til en snak om fremtiden.

I et fælles indlæg med BUPL og Gribskov Lærerkreds har FOA Nordsjælland under overskriften ”En fælles indsats nytter” sat fokus på vigtigheden af, at vi står sammen om at råbe politikerne op, når vi mener, de handler forkert.

Vi fik Gribskov Kommune til at lytte til os, da vi påpegede konsekvenserne af det budgetforlig, der på det tidspunkt var indgået. Et budgetforlig der betød alvorlige kvalitetsforringelser på børne- og ungeområdet.

Den 20. december 2016 bragte Frederiksborg Amtsavis en invitation fra Gribskov Kommunes børneudvalg til de faglige organisationer på området. Her skriver Trine Egtved (K), Nick Madsen (V) Jonna Præst (DF) og Birgit Roswall (V), at de vil ”indbyde fagforeningernes repræsentanter  til en drøftelse af deres bekymringer for fremtiden”.

Børneudvalget foreslår i avisen, at drøftelsen kan omhandle, hvordan de tilførte midler skal udmøntes bedst muligt.

FOA Nordsjælland og de øvrige faglige organisationer har naturligvis takket ja til invitationen, og skriver i et indlæg i Frederiksborg Amtsavis den 22. december 2016, at

”Vi er meget glade for initiativet til at inddrage fagforeningerne i, hvordan indsatserne på området i 2017 kan fremmes bedst muligt for både børn, forældre og personale i kommunens daginstitutioner og skoler. Vi er som faglige organisationer altid parate til at indgå i en dialog med børneudvalget om nye tiltag på området, samt kvaliteten og udviklingen af tilbuddene – og ikke mindst en dialog om arbejdsmiljøet i kommunens institutioner”.

I FOA Nordsjælland ser vi meget frem til at tage imod håndsrækningen fra Gribskov Kommune og til at drøfte BÅDE de kommende indsatser og de besparelser, som stadig er en del af det vedtagne budget.