Debatturné - Modvilje eller uvidenhed?

En debatturne om fremtidens Handicappolitik

Nu kan du tilmelde dig debatarrangementerne ”Modvilje eller uvidenhed?

En debatturne om fremtidens Handicappolitik. Tilmelding
 
Arrangementerne foregår:
- Odense den 10. maj klokken 13-18 (UCL Pædagoguddannelsen, Rømersvej 3, 5200 Odense)
- Aarhus den 17. maj klokken 13-18 (VIA Pædagoguddannelsen Aarhus, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C)
- København den 19. maj klokken 13-18 (UCC Pædagoguddannelsen København, Strandvejen 93, 2100 København Ø)


Nedenstående artikel, beskriver partnerskabet bag projektet (FOA, SL og LEV) og den introducerer til baggrunden og målet med at afholde debatturnéen.

Handicappolitikken er under pres – ikke mindst indsatsen i forhold til mennesker med meget betydelige og komplekse handicap. Regeringen prioriterer tilsyneladende ikke handicapområdet som en del af kernevelfærden, og området har været udsat for omfattende og gentagende besparelser i landets kommuner.  Det er en del af baggrunden for, at FOA, SL og LEV nu rejser debatten om den aktuelle udvikling i synet på og behandlingen af mennesker med udviklingshæmning og handicap i Danmark.

Det sker, når 3 stort anlagte arrangementer under navnet ”Modvilje eller uvidenhed? – en debatturné om handicappolitik” afholdes i samarbejde med de pædagogiske uddannelser på University College i Odense den 10. maj, Aarhus den 17. maj og København den 19. maj.

”Jeg oplever en virkelig bekymrende historieløshed blandt dem, der træffer beslutningerne i dagens praktiske handicappolitik. Det må vi gøre noget ved”. Sådan beskriver LEVs landsformand, Sytter Kristensen, et af hovedformålene med den debatturné, som Landsforeningen LEV, Socialpædagogernes Landsforbund og FOA – Fag og Arbejde i maj måned er arrangørerne bag. Målet er at give perspektiv til nutidens handicappolitik og genskabe positive visioner på området.

Historien rejser spørgsmål om retningen i nutidens handicappolitik
I december måned viste DRK dokumentarfilmserien ”De åndssvages historie”, som blandt andet gennem vidneberetninger skildrer livet som anbragt i den gamle Åndssvageforsorg – med fortællinger om eksklusion fra samfundet, tvangssteriliseringer, fikseringer og tvangsarbejde.

”Deres personlige beretninger vidner om en behandling, som ikke er mennesker værdig, og hvor helt grundlæggende rettigheder er blevet tilsidesat”, siger Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund, om filmene.
 
Samtidig skildres historien om den nye socialpædagogiske faglighed, der med sin begyndelse i 60’erne og op igennem 80’erne var med til at gøre op med Åndssvageforsorgen og udvikle indsatsen ud fra nye værdier om inklusion, værdighed og lige menneskerettigheder. Værdier, som ifølge parterne bag debatturnéen stadig skal være blandt grundpillerne i fremtidens handicappolitik.

Med filmene som historisk bagtæppe stiller debatterne skarpt på en række centrale emner: Kan vi bruge Åndssvageforsorgens historie til at reflektere over, hvordan der i fremtiden vil blive set tilbage på vor tids handicappolitik? Kan vi blive klarere på, i hvilken retning en moderne handicappolitik skal gå? Og hvorfor syntes vi stadig som samfund, at det er acceptabelt, at nogle mennesker skal tage til takke med værdier og rammer, som andre aldrig ville acceptere? ”Også i dag hører vi, at pædagogiske medarbejdere i botilbud for udviklingshæmmede borgere oplever, at forkerte afgørelser i kommunale sager overfor borgerne effektueres, uden at nogen anker sagen”, siger Mogens Bech, formand for Pædagogisk Sektor i FOA.  

De 3 afsnit af dokumentarfilmserien ”De åndssvages historie” genudsendes 3 onsdage i træk – den 6. april, 13. april og 20. april – kl. 21.45 på DRK.

Debat om menneskeværd og lige rettigheder
Man må stille sig selv det spørgsmål, om det virkelig kan være rigtigt, at 3 store organisationer skal gå sammen for at skabe debat om medmenneskers værd, værdighed og ligeret i 2016 – svaret er, ja desværre! De seneste 10 år har tendensen været, at grundlæggende handicappolitiske værdier og menneskesyn bliver udfordret.

Det er blandt andet værdier, der for de fleste vil være basale – fx retten til et værdigt og inkluderende hverdagsliv, eget hjem og daglige miljøskifte – som for mange mennesker med udviklingshæmning og handicap ikke er selvfølgelige. Særligt for de grupper, som har størst støttebehov og er mest udfordrede i deres udvikling, er en insisteren på menneskeværd uanset udviklingspotentiale og arbejdsmarkedsperspektiv vigtig. Det er et område, der især savner politisk fokus.

Den landsdækkende debatturné om nutidens handicappolitik vil, ud over de berørte mennesker, henvende sig til både pårørende, lokale og nationale embedsmænd og politikere samt fagpersoner og forskere på området. Det er centralt for et løft af de handicappolitiske værdier, at der skabes perspektiv og progression i debatten.

Tilmeld dig LEVs nyhedsbrev, www.lev.dk/nyhedsbreve, og få direkte besked, når du kan tilmelde dig arrangementerne.