Fradrag for fagforening for 2016

"Hvorfor har I kun indberettet kr. 4848,- til skat i fagforeningskontingent? Jeg kan jo trække kr. 6000,- fra.

"Hvorfor har I kun indberettet kr. 4848,- til skat i fagforeningskontingent? Jeg kan jo trække kr. 6000,- fra".

Det er et spørgsmål, som vi får stillet tit. Grunden til det er meget simpel, for du kan kun trække det fra, som du betaler.

Du kan finde en vejledning til fradrag for fagforening og a-kasse, samt mange andre nyttige vejledninger på dette link: www.skat.dk/unge


Følgende er taget fra FOAs hjemmeside http://www.foa.dk/Forbund/Medlemsservice/Hvad-koster-det/Indberetning-SKAT-2015

Hvad indberetter FOA til SKAT?
FOA sender ikke oplysninger til dig om, hvad vi har indberettet til SKAT, men du kan finde oplysningerne på SKAT's hjemmeside skat.dk

FOA skatteindberetter efter følgende regler:

  • Faglige kontingenter er fradragsberettigede med max. kr. 6.000,- i skatteåret 2015. Vi indberetter det totalt opkrævede beløb til SKAT, der indsætter max. grænsen. Indberetningen fremgår af felt 50 på din årsopgørelse. 
  • A-kassekontingent er fuldt fradragsberettiget i skatteåret 2015. Indberetningen fremgår af felt 52 på din årsopgørelse. 
  • Den månedlige indbetaling til gruppelivsforsikring på kr. 8,- pr. måned er ikke fradragsberettiget. 
  • Forbundet indbetaler kr. 60,- om året til en ulykkesforsikring for alle medlemmer under 65 år. Beløbet indberettes som B-indkomst. Indberetningen fremgår af felt 17 på din årsopgørelse.

Pensionister og pensionerede tjenestemænd:

  • Pensionister kan ikke få fradrag for deres kontingent. 
  • Pensionerede tjenestemænd kan få fradrag for deres kontingent.

Vi vil indberette beløbet under forudsætning af, at FOA har registreret, at du har været tjenestemand. Kontakt eventuelt din lokalafdelingen om registreringen.

ATP-bidrag - en del af a-kassekontingentet
ATP-bidraget, du som medlem betaler gennem kontingentet, er en solidarisk indbetaling til en fond, der bruges til, at ledige medlemmer kan få indbetalt det almindelige ATP-bidrag til deres pension. Beløbet er altså ikke en indbetaling til din egen ATP-pension. I 2015 har indbetalingerne til denne ordning været kr. 6,- pr. måned for fuldtidsforsikrede og kr. 4,- pr. måned for deltidsforsikrede.

Forskudsopgørelsen 2016
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at FOA alene indberetter oplysninger til årsopgørelsen. Hvis der i løbet af året 2016 indtræffer begivenheder, der kan have betydning for din forskudsopgørelse 2016, skal du selv rette oplysninger på SKAT's hjemmeside.