Værdighedskonference

Der var ikke politisk flertal for at lave en værdighedsgaranti...

Med lidt forhindringer på vejen nåede vi til Christiansborg til konferencen, og vi kom hurtigt igennem scanneren  - vi var allerede kendte ansigter af FOA og Ældresagen som havde set vores små film.

Det hele startede med en hurtig intro af Astrid Kragh. Astrid Kragh mindende os om, at de ældre er blevet mere raske. Så præsenterede journalist og konferencier Jannie Petersen dagens program. 

Manu Sareen kom på talerstolen. Han ville gerne være med til en snak om værdighed, men han gik ikke ind for en værdighedsgaranti. Han mener det er absurd, at vi skal tænke på en værdighedsgaranti. Værdighed kommer fra hjertet siger Manu Sareen, men hvor skal tiden og vilkårene komme fra, spørger jeg mig selv. Der er kommet et permanent løft på 1 milliard og han mener, at alle har ret til et værdigt liv.

Vi vil jo gerne behandle alle værdigt, men det lykkes ikke altid inden for de rammer vi har at arbejde indenfor.

Så blev det Ældresagens ved Bjarne Hastrups tur. Han minder os om, vi skal huske på, at svækkede ældre ikke kan tale deres egen sag og at der skal være kvalitetstandarder - der må da være en nedre grænse for hvor ringe en behandling må være. Han mener også at politikerne skal lade være med at tale dansk økonomi ned.

Dansk Sygepleje Råd (DSR)  mener vi skal forske i værdighed og i den enkeltes værd i forhold til sociale relationer og sidst men ikke mindst udtaler Karen Stæhr (FOA) at det kommer bag på hende at flere af politikerne ser en værdighedsgaranti ,som mere bureaukrati, men hun er glad for politikernes velvilje til at diskutere værdighed. 

Paneldebatten kom i gang og der var ikke politisk flertal for at lave en velfærdsgaranti. Garanti er et ord der for politikerne til at stejle, man skal hellere bruge et ord som charter mener Mai Mercado. 

Der var også  hørte oplæg fra Norge og Sverige. I Norge er der en værdighedsgaranti, men den giver ikke de ældre rettigheder, men den har været med til at få bevilget efteruddannelse af personalet. I Sverige er værdighedsgarantien indført ude i kommunerne og det minder om vores kvalitetsstandarter.

I Sverige har der været nedskæringer, som i Danmark så der er ikke så mange ressourser og det giver vanskelige forhold i forhold til garantien.

Efterfølgende fik god snak med Janni Petersen journalist og konferencier, hun mente det var meget positivt at politikerne blev under konferencen - det er deres måde at vise interesse på.

Og nu er debatten sat i gang, så må vi se hvor den fører os hen.
 
Jeanette Hougaard
FTR Hørsholm
Social- og sundhed

Karen & Jeanette

 

Indholdet i en værdighedsgaranti

En værdighedsgaranti til ældre skal ifølge FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældre Sagen indeholde:

  1. En bolig, der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab
  2. Mulighed for at komme ud
  3. Mulighed for at være klædt som man ønsker og være velsoigneret 
  4.  Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, som giver lyst til at spise
  5. Lindrende behandling og en værdig død
  6. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
  7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling 
  8.  Mulighed for at bevare egen døgnrytme
  9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre
  10. Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling.