Årets praktikplads 2015

FOA Nordsjælland kårer 1 gang om året - årets praktiksted for at gøre opmærksom på det store arbejde praktikvejlederne udfører og for at gøre opmærksom på social- og sundhedsuddannelserne, altså uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Vi har opfordret eleverne til at indstille deres praktiksted, hvis de synes at deres praktiksted har gjort noget ekstraordinært for dem som elever.

Denne gang er valget faldet på Vejlesø hjemmepleje i Holte, som Mark har indstillet, for praktikken under sin uddannelse som social- og sundhedshjælper i perioden fra november 2014 til marts 2015.
Indstillingen

Indstillingen 

Vejlesø hjemmepleje var gode til at tage imod mig og jeg følte mig velkommen fra 1. dag.

Jeg fik en super god vejleder Line. Hvis jeg spurgte ind til noget, som hun var i tvivl om, undersøgte hun det nærmere, dette gjorde at jeg lærte en masse og følte mig ikke til besvær.

Jeg fik 1-2 ugeopgaver, som gjorde at jeg fik tillært ny god viden, som kunne kobles til praksis.

Line var god til hele tiden at gennemgå praktikmålene, så jeg havde et godt overblik over hvor langt jeg var i forhold til målene.

Jeg håber på, at Vejlesø hjemmepleje vinder, da alle personaler har taget godt imod og hjulpet mig under min praktik.

 

Surprice party

Mark overraskede sin praktikvejleder, Line og kollegaer på sin arbejdsplads, Distrikt Vejlsø, med en lækker kage, og et stort følge.

Bland gæsterne var Sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland Vinni Jakobsen, fællestillidskvinde, ældreområdet Rudersdal kommune Anita Gudmundsson, Charlotte Hundborg, tillidsrepræsentant distrikt Vejlsø, Lene Gellert Arbejdsmiljørepræsentant distrikt Vejlsø, Hanne Randløv , leder af Distrikt Vejlsø, Helle Drabæk Nielsen leder af hjemmeplejen samt Uddannelses sygeplejerske Louise Høst, selv Frederiksborgs amts avis havde fundet vejen forbi.

 

En rigtig god stemning

Fællestillidsrepræsentant Anita Gudmundsson fortæller om arrangementet:

Jeg bliver stolt, for i en periode, med travlhed og nedskæringer, så kræver det overskud, og det har vores kollegaer har udvist, i forbindelse med uddannelsen af vores elev.

Det er så vigtigt, at vores elever får et godt praktikophold, at bygge deres faglighed på.

 

Fagligheden er vigtig.

Sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland Vinni Jakobsen sagde i sin tale

 

Line formåede med sine pædagogiske værktøjer og faglighed, at skabe tryghed, tillid og vise retning, så Mark kunne udvikle sig personligt og fagligt.

Velfærdssamfundet har brug for kompetent faglært arbejdskraft og kravene til eleverne bliver større og større og det kræver derfor at I som praktiksted fortsætter med at have en god læringskultur og at alle tager ansvar.

 

Du kan også indstille til årets praktiksted
Du kan indtille til årets praktiksted, samt lære mere om vores elevarbejde i FOA Nordsjælland, på vores hjemmeside www.foanordsjaelland.dk