Skolemesterskab

Danmarksmester i SOSU

I konferencelokalet på SOPU skolen på Milnersvej i Hillerød, dyster Social- og sundhedsassistentelever lige nu om en plads ved Danmarksmesterskaberne i SOSU.

FOA Nordsjællands medlem Pia Ea Jørgensen, Social- og sundhedsassistent/praktikvejleder Psykiatrisk afdeling på Hillerød hospital, skal sammen med Berit Yvonne Andersen, lærer på SOPU,  bedømme de 3 hold Social- og sundhedsassistentelever der dyster om titlen som skolemester i SOSU.

Eleverne får udleveret en case, som de skal løse i overværelse af to dommere. De bedømmes derefter på hvordan de har valgt at løse opgaven, og hvordan de har bragt deres faglighed i spil.

De to bedste hold, går videre til de Regionale Mesterskaber som afholdes torsdag den 1. oktober 2015 på SOSU C i Brøndby, hvor deltagerne til Danmarksmesterskaberne til SOSU skal findes.

En styrkelse af den faglige stolthed. 
”Det er en fantastisk måde at vise fagets bredde, og hvilke store kompetencer uddannelsen byder på. Vi håber på sammen tid, at det er med til at give den faglige stolthed et skub op ad, for sundhedsvæsenet har brug for dygtige medarbejdere i fremtiden” siger Vinni Jacobsen, sektorformand Social- og sundhedssektoren FOA Nordsjælland.

Eleverne bliver observeret for deres evne til at udføre f.eks. grundlæggende sygepleje, imens de skal samarbejde, kommunikere, sikre eget arbejdsmiljø og borgerens værdighed.

Det er faktisk en kompliceret opgave, som Social- og sundhedspersonalet hver dag skal ud og udføre i praksis. Selve løsningen, samt dommernes kommentarer er noget som både deltagerne, men også tilskuerne kan lære meget af.

Vi glæder os meget til at følge både Skolemesterskabet, men også Danmarksmesterskabet når det afvikles