Brug af frivillige i sundhedssektoren

Kommunerne sidder netop nu i budgetforhandlinger for årene 2016-2019.

Budgetterne er stramme, og der kommer nedskæringer og serviceforringelser på social- og sundhedsområdet. Social- og sundhedssektorens bestyrelse i FOA Nordsjælland er bekymrede for, at det betyder et øget brug af frivillige, pårørende og velfærdsteknologi indenfor området. Der er en tendens til, at kommuner og regioner benytter frivillig arbejdskraft indenfor mange områder, herunder bl.a. ældreområdet.

De seneste år er frivillig arbejdskraft blevet highlightet som redningsplanken for vores undernormerede områder. Kommunerne vil bruge frivillig arbejdskraft til at løse sundhedsfaglige og praktiske arbejdsopgaver, som er en del af de faglærtes område. De frivillige skal ikke være med i normeringen. Ingen kan give klare svar på, hvordan frivillige skal håndtere forhold som underretningspligt, tavshedspligt, straffeattest, arbejds- og ansvarsforsikringer og lignende.

Som repræsentanter for de medlemmer der arbejder indenfor sundhedssektoren, føler vi os hensat i et dilemma, når talen falder på brug af frivillig arbejdskraft. Det kan være en god idé, når det gælder tiltag, som supplerer det offentliges indsats eks. i forhold til ensomhed, hvor vi synes at besøgsvenner er en rigtig god idé. En gåtur med eller avislæsning for en ældre borger kan virke harmløst, men en frivillig kan ikke opfange de små signaler der fortæller, hvordan en borger har det. FOAs faggrupper er uddannet til at opfange disse signaler, som er en vigtig del i dokumentationen for det videre rehabiliterende forløb og arbejdet med den enkelte borger.  

Hvis kommuner og regioner sænker paraderne, og lader frivillige overtage store dele af de ansattes arbejde, kan det få fatale konsekvenser – for os alle. De opgaver der udføres indenfor dette område, er kerneopgaver i vores velfærdssamfund. Kerneopgaver skal varetages af professionelt faguddannet personale. Ved brug af frivillig arbejdskraft frygter vi, at der er tale om en skjult normering.  

For os at se skal grænsen for de frivilliges indsats drages lige præcis dér, hvor der er brug for uddannelse, viden og erfaring. Der skal være klart definerede grænser for, hvad frivillige skal og ikke skal.

Derfor vil vi lægge op til, at I lokalt på jeres arbejdspladser og blandt de folkevalgte politikere aftales spilleregler for brugen af frivillige. 

 

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland

p.v.a. Social- og sundhedssektoren
 
Vinni Jakobsen
Sektorformand
----------------------------------------------------
Tlf.: 4697 3390 Mobiltlf. 2168 4434
E-mail: vija@foa.dk
www.foanordsjaelland.dk