Budgetforhandlinger sætter børneområdet under pres

Der er lagt op til en ren massakre på børneområdet på dette års budgetforhandlinger i alle de nordsjællandske kommuner.

Der er forslag om nedlæggelser, sammenlægninger og andre mærkværdige organisationsændringer af diverse institutioner. På vegne af FOA Nordsjællands medlemmer tager vi kraftig afstand for store dele af de forslag der foreligger.

Under navnet kapacitetstilpasninger med baggrund i faldende børnetal, skal der skæres. Kunne I som politikere ikke bare kalde det besparelser. Vi medgiver, at det faldende børnetal kan spille en rolle, men påstanden om at tallet rasler ned, virker til tider mærkeligt, for helt præcist hvor mange børn der kommer til i de næste måneder, er der jo ingen der ved.

Alle kommuner råber op om, at de vil være attraktive og tiltrække børnefamilier, men hvem vil bo i en kommune hvor der er planer om at lukke eller sammenlægge institutioner til store huse med mange børn. De familier der råber højest, finder sig ikke i disse tiltag, ej heller at der ændres på frit valg til at vælge dagpleje.

Nej de åbner bare private institutioner eller bliver private børnepassere, som i øvrigt ikke har helt de samme tilsynsregler som de kommunale. De besparelser der forhandles om nu, er derfor ikke til at regne med.

Alt dette bliver på bekostning af børn, deres familier samt FOAs medlemmer der er ansat indenfor området. FOAs medlemmer føler sig frustrerede, og oplever ofte at arbejdsmiljøet presses bl.a. med baggrund i et øget sygefravær. Det går i sidste ende ud over børnene.

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand