Lys fremtid for pædagogiske assistenter

Danske SOSU-skoler ser en lys fremtid for de pædagogiske assistenter

Den seneste kritik fra BUPL af den pædagogiske assistentuddannelse er uberettiget.

I en rapport udarbejdet af SOSU Nord i april 2014 bliver det sort på hvidt dokumenteret, at de færdiguddannede pædagogiske assistenter i Nordjylland klarer sig godt efter endt uddannelse og finder fagligt relevante job eller videreuddanner sig. Det er tredje år i træk, at SOSU Nord har gennemført en undersøgelse blandt de færdiguddannede pædagogiske assistenter. Dette års undersøgelse viser med stor tydelighed, at de pædagogiske assistenter klarer sig flot.

Rapporten viser blandt andet, at 48 % er i beskæftigelse, og kun 13 % er jobsøgende, hvoraf halvdelen er fra den seneste årgang fra 2013. Nogle finder job gennem deres praktiksted fra uddannelsen, og halvdelen får jobbet inden uddannelsens afslutning. Ligeledes får en del blod på tanden til at videreuddanne sig – hele 19 % er i gang med en videreuddannelse.

De finder faktisk alle sammen fagligt relevante job – og nogle finder nye beskæftigelsesmuligheder, som SOSU Nord ikke havde forudset som aktivitetsmedarbejdere, støttepædagoger, hjemmevejleder med videre.

"Jeg tør godt sige, at SOSU Nord ser en meget lys fremtid for de pædagogiske assistenter, der er godt på vej til at bevise deres arbejdsmarkeds-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske berettigelse, siger direktør for SOSU Nord, Anja Jørgensen, der også er næstformand for Danske SOSU-skoler."

Den opfattelse deler formand for Danske SOSU-skoler Jeppe Rosengård Poulsen, der glæder sig over, at SOSU Nord kan vise konkrete og pæne tal for, at de pædagogiske assistenter finder vej til fagligt relevante job og endda selv har åbnet nye muligheder for beskæftigelse. Han mener, at de pædagogiske assistenter stadig kæmper for at vise, at de har en berettigelse, og det skyldes blandt andet, at de er pionerer på arbejdsmarkedet med en ny titel.

"Kampen handler også om manglende forståelse for pædagogers og pædagogiske assistenters kompetencer og forskelligheder. BUPL burde glæde sig over, at mange af de pædagogiske assistenter vælger at videreuddanne sig til pædagoger, som SOSU Nords rapport også viser. Det betyder, at de kan uddanne endnu dygtigere pædagoger, der allerede har høstet erfaringer som assistenter, inden de påbegynder pædagoguddannelsen, udtaler Jeppe Rosengård Poulsen."

Det er muligt at læse SOSU Nords rapport via hjemmesiden www.sosunord.dk

Kontaktpersoner
Direktør for SOSU Nord Anja Jørgensen, mobil 31647111, anjo@sosunord.dk  
Formand for Danske SOSU-skoler Jeppe Rosengård Poulsen, mobil 29134567, jepo@sosunyk.dk

Fakta om Danske SOSU-skoler
Danske SOSU-skoler er foreningen for ledere på institutioner, der udbyder grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Foreningen har 17 medlemsskoler. En på Færøerne og 16 i Danmark. Flere af skolerne i Danmark har afdelinger i deres lokalområde, så der er sikret en god geografisk spredning i udbuddet af social- og sundhedsuddannelser i Danmark.