Læserbrev: Dagplejens svanesang

Dagplejens svanesang – og en dyr løsning for kommunen

Mandag den 20. april blev det på Børne-/skoleudvalgets møde endeligt besluttet at dele Dagplejen ud i områderne. Dermed nedlægger kommunen de to konsulentstillinger, som i dag bestrides af dagplejepædagoger samt, formentlig også, Dagplejens leder. Desuden lukkes gæstehuset i Græsted.

Dagplejen SKAL overleve, og derfor SKAL strukturen med egen leder og dagplejekonsulenter også bevares. Den løsning som lokalpolitikerne lægger op til her, har allerede været forsøgt andre steder i landet – uden succes. Vi har også afprøvet det i Helsinge i 2012, men dagplejerne fik ikke de tilsyn, de havde krav på, fordi daginstitutionerne havde for travlt. Derfor blev initiativet skrinlagt efter blot et år, og opgaverne ført tilbage til dagplejekonsulenterne.

Dagplejekonsulenterne har en væsentlig opgave i at føre pædagogisk og sikkerhedsmæssigt tilsyn hos dagplejerne, at udvikle Dagplejens pædagogik samt sikre, at fagligheden blandt dagplejerne er i orden. De er kompetente til at varetage disse tilsyn og er tillige specielt uddannede til at coache og supervisere dagplejerne.

Det er urealistisk at tro, at man kan opretholde den samme kvalitet hos kommunens ca. 50 dagplejere, ved blot at lægge opgaven ud til fem daginstitutionsledere, der i forvejen oplever et enormt dagligt tidspres, fordi også daginstitutionerne, igen som følge af adskillige sparerunder, er skåret helt ind til benet.

Jeg har svært ved at forstå, hvorfor Dagplejen skal løfte så stor en besparelse på området, og jeg frygter, at politikerne ikke forstår, at denne beslutning på sigt vil betyde total nedlukning af Dagplejen. Dette til stor sorg for de ca. 200 familier, der i dag har valgt Dagplejen til som dagtilbud – og som for ganske nylig har givet topkarakterer i Gribskov Kommunes tilfredshedsundersøgelse. Det har de gjort ud fra, at Dagplejen har en tydelig profil, som jeg frygter helt vil forsvinde, når Dagplejen lægges under daginstitutionernes ledelse og pædagogik. Dagplejen vil i denne model, som politikerne har besluttet, blot blive et vedhæng til daginstitutionerne og dermed miste sin særegne karakter og pædagogik. Desuden vil Dagplejen blive meget sårbar, når der fremover kun vil være få dagplejere i hvert område. Gæstedagplejen vil tillige få svært ved at hænge sammen. Og endelig vil dagplejerne ikke få den sparring ved dagplejekonsulenten, som er særlig vigtig, når man arbejder i eget hjem.

Som det er i dag, betaler Dagplejen områderne for at varetage funktionen som dagplejekonsulent. Men på grund af generelle nedskæringer - og naturlig afgang - blandt vores dagplejere, vurderer vi, at Dagplejen med en smule ekstra planlægning, vil kunne hive denne opgave tilbage til vores egne dagplejekonsulenter og dermed spare 200.000 kroner mere, end der er lagt op til i prioriteringskatalogets beslutning. Og det, vel og mærke, UDEN at nedlægge de to konsulentstillinger, og uden at ændre på Dagplejens struktur og kvalitet. En løsning, som politikerne burde være gjort bekendt med, og som kan foranledige mig til at tro, at der måske ligger andre forhold til grund for deres beslutning.

Med venlig hilsen

Charlott Nielsen
Fællestillidsrepræsentant for Dagplejen i Gribskov