Debatindlæg: Vi ønsker at Dagplejen skal bestå

Vi ønsker at Dagplejen skal bestå – gør politikerne også det?

De seneste ugers debat omkring Dagplejen i Gribskov Kommune har desværre givet anledning til flere spørgsmål end svar, omkring beslutningen om at lægge Dagplejens ledelse og tilsyn ind under de lokale daginstitutioner. Dette vil blandt andet betyde, at Dagplejens to eneste dagplejepædagoger må opsiges, hvilket vil få alvorlige konsekvenser – ikke kun for tilsynet, men for hele dagplejens faglige udvikling og særegne pædagogik.

For nyligt udtalte Anders Gerner Frost fra Nyt Gribskov, at politikernes beslutning skyldes faldende efterspørgsel på dagplejepladser blandt nye tilflyttere, som gør det nødvendigt at tænke Dagplejen ind i lokalområderne.

Men for FOA giver dette ikke mening. For dels er den faldende efterspørgsel blevet udlignet med naturlig afgang blandt dagplejerne, og dels er det kommet frem, at man, ved at holde Dagplejen inden for de nuværende rammer, kan spare en hel del mere, end der er lagt op til i det valgte forslag. Og hvorfor er der pludselig behov for at blande to forskellige dagtilbud sammen? Det er det, der kommer til at ske, hvis man erstatter dagplejepædagogerne med institutionspædagoger. Denne konstellation kommer desuden til at fratage forældrene det frie valg.

Organisatorisk er Dagplejen ikke samlet under samme tag, men er individuelle dagplejere spredt ud over hele kommunen, under én ledelse. Derfor er det vigtigt for sammenhængskraften at bevare dagplejepædagogerne til at sørge for, at alle trækker i samme retning – både pædagogisk og kvalitetsmæssigt. Og til at sikre ordentlige forhold for gæsteplejen, som er særligt udfordret af de store geografiske afstande.

Dagplejen i Gribskov er allerede en del af lokalområderne. Konsulenterne er tæt knyttet til de lokale institutioner og løfter, i samarbejde med dem, de opgaver som skal forberede dagplejebørnene på deres videre færd i institutionssystemet. Derfor kan man undre sig over, at politikerne vil fjerne disse konsulenter og i stedet vælge en dyrere løsning. Det er desuden urealistisk at tro, at institutionslederne – selvom de er nok så loyale – kan pålægges ekstra byrder i en, i forvejen, hektisk hverdag.

I FOA mener vi simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre at frigive den fornødne tid til de nødvendige ledelsesopgaver, sparring og tilsyn, som Dagplejen har brug for, for at bestå og videreudvikle sig. Det eneste der kommer til at ske er, at kvaliteten i Dagplejen - og dermed forældretilfredsheden - vil falde.

Dagplejen består i dag af 55 ansatte, der tilsammen passer 200 børn. Det svarer nogenlunde til to store integrerede daginstitutioner, der ydermere råder over nogle helt specifikke kompetencer inden for dagplejepædagogik, som adskiller sig væsentligt fra de øvrige institutioner. Derfor vil det, i mine øjne, give meget mere mening, at bibeholde – og videreudvikle – den nuværende struktur, så Dagplejen netop forbliver et unikt og selvstændigt tilbud.

Så kære Anders Gerner Frost, synes du, at det er forsvarligt at springe den nuværende Dagpleje-struktur i atomer - pålægge overbebyrdede institutionsledere endnu flere opgaver, og samtidig vælge en løsning, der har vist sig at blive væsentlig dyrere for borgerne.

Måske handler det her i virkeligheden om noget helt andet – og Dagplejeforliget blev blot en brik i et politisk spil, hvor den stærkeste fik sin vilje?