Læserbrev - Store nedskæringer i Rudersdal kommune

Store nedskæringer på ældreområdet i Rudersdal kommune

Her på falderebet af kommunens vedtagelse af budgetter, er vi som fagorganisation nødt til at appellere til jer politikere om, at I tænker jer om en ekstra gang, og gerne ændrer beslutningen om at skære den praktiske hjælp til de ældre borgere.

I tilfældet, i denne kommune, drejer det sig om reduktion af hjælpen til bl.a. rengøring hos ca. 1100 ældre borgere.

Formanden for Social- og sundhedsudvalget i Rudersdal kommune Birgitte Schjerning Povlsen siger, at det kun er rengøringen der skæres i, og at kommunen vil kunne træne nogen til selv at gøre rent.

Vi syntes, at det er utopi at  tro, at alle kan rehabiliteres til at hjælpe sig selv. Herudover mener vi også, at det er uværdigt i mange tilfælde. De fleste vil gerne være herre i eget liv og klare sig selv, så længe som overhovedet muligt.

Men kan vi være bekendt at behandle de ældre borgere på denne måde – de har bidraget til vores allesammens velfærd i et helt liv.

Rent fagligt kan FOAs faggrupper bidrage til, at opspore tidlige sygdomme som dårlig ernæring, væskemangel  m.m. Sygdomme som FOAs faggrupper ser og observerer når de udfører den praktiske hjælp, og som så kan behandles inden et besøg på hospitalet, som i sidste ende koster samfundet mange penge.

Det er ikke værdigt, når de ældre ikke kan have et rent og pænt hjem, bare fordi de er blevet ældre og ikke selv kan håndtere dette. Nogle vil selv kunne betale for den praktiske hjælp, men det vil være som at gøre forskel på rig og fattig, og hvem ønsker det.

Kære politikere - tænk jer nu om en ekstra gang, for konsekvenserne er fatale. Det vil komme til at koste flere indlæggelser, give flere ensomme ældre borgere, og det er vel ikke det I som politikere ønsker, frem for skattestigninger.

 

Lene Lindberg                     Anita Gudmundsson                                                    
Afdelingsformand                Fællestillidsrepræsentant
FOA Nordsjælland