FOA Nordsjællands kommenterer til budgetforlig i Fredensborg kommune

På vegne af FOA's faggrupper i Fredensborg, har vi følgende kommentarer til budgetforliget 2016...

Vi finder det skræmmende, at der skal så store besparelser til, for at få enderne til at nå sammen. Vi anerkender de udfordringer der er, men nu er bunden nået. Vi er enige med de lokalpolitikere, som finder det skræmmende, at aftaler med regeringen til stadighed skal betyde reduktion i servicen overfor borgerne. Sådan har det været i rigtig mange år, og sådan kan det ikke fortsætte.

Taberne bliver store grupper af både borgere og medarbejdere. Konsekvenserne for samfundet er, at der bl.a. bliver flere dårligere ældre borgere, fordi det er svært og næsten umuligt at udføre et fagligt stykke arbejde med den normering der er i både hjemmepleje og på plejecentre. Det betyder, at det er sværere at opfange hvis f.eks. en ældre borger har brug for ændringer af plejen.

Børnene må også holde for tur, for her er der også en ringe normering til at kunne udføre jobbet tilfredsstillende. Det kan betyde, at det er svært at opfange hvis et barn har særlige behov, og hvor er nærværet henne?

Trivsel og arbejdsmiljø er så påvirket, at vi frygter konsekvenser. Enhver ved, at hvis medarbejdere ikke trives, så trives borgere - som har brug for de medarbejdere som yder pleje og omsorg - bestemt heller ikke. Har I som ansvarlige politikere mon tænkt på det?

Så skal der arbejdes for at konkurrenceudsætte et plejehjem. Vi kan slet ikke forstå denne tanke. Det er efterhånden bevist adskillige gange, at man ikke får mere for mindre penge, og at kommunerne kan komme i en situation, hvor det bliver dyrere.

Når dette er sagt syntes vi, at det er vanskeligt at skulle forsvare dette. Godt nok har vores hoved-MED set spareforslagene, men vi har ikke haft mulighed for at drøfte det med vores bagland, som faktisk burde drøfte forslagenes konsekvenser, inden der træffes endelig politiske beslutninger. Det har vi sagt tidligere, og nu siger vi det igen.

Hvor er åbenheden og demokratiet overfor medarbejderne der arbejder med opgaverne - hvor er MED udvalgets ret til information og drøftelse?

Vi forventer en bedre proces fremadrettet, og mener ikke at der kan spares mere, uden store konsekvenser for vores velfærd.

På vegne af FOA's tillidsrepræsentanter og faggrupper.

Venlig hilsen

Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland