Nyt fra FOA Nordsjælland

Leder af: Lene Lindberg, Afdelingsformand

LO har fået ny formand - en kvinde som fagbevægelsen har kendt gennem mange år; Lizette Risgaard, hun vandt valget suverænt.  

LO kongressen sluttede i tirsdags af med et målprogram for årene 2016 - 2019. Et målprogram med store udfordringer, ikke mindst i forhold til håndtering af mangfoldighed på vores arbejdspladser.

Vi vedtog disse målsætninger:

  • "Alle mennesker er forskellige, men alle har lige værdi, og skal have lige rettigheder og muligheder".
  • "Vores fællesskab omfatter også udsatte grupper uden for vores medlemskreds og i samfundet. Vi er særligt forpligtet til, at bryde den negative sociale arv".

I dag er virkeligheden, at også LO-medlemmer ender udenfor arbejdsmarkedet. Det er også LO-medlemmer der rammes af konstante angreb på vilkår for syge, handicappede og socialt dårligt stillede. Det er også LO-medlemmer, der får ringere mulighed for sygedagpenge, fleksjobs og førtidspension.

Vi skal huske på, at dette er hvad der kan ske efter indgåelse af aftalen omkring dagpengereformen, men også i forhold til de mange andre usolidariske reformer der er for de syge, for dem der er på kontanthjælp og for de, der burde have pension før tid.

FOA satte en dagsorden om, at vores medlemmer kan trække sig tilbage tidligere, fordi de ligesom andre faggrupper i LO, har større risiko for en for tidlig nedslidning grundet det tunge arbejdsmiljø. Disse mål bliver drivkraften i vores faglige arbejde de næste år - også i FOA.

Vi drøftede også kommunernes økonomi sammen med Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet

Som alle med en kommunal arbejdsplads ved, kommer vi til at mærke endnu mere til de manglende penge på de kommunale områder. Penge der mangler, fordi vi ikke kan forvente at skatterne stiger. Det har vi set overalt i de aftaler de forskellige kommunale politikere har vedtaget.

I de nordsjællandske kommuner skal der bl.a. spares på børneområdet. Her lukkes institutioner og dagplejen beskæres voldsomt. Det er trist og samtidig en skam, for det er faktisk vores fremtid og vores dyrebare børn, det vil skade.

Der spares også på ældreområdet, og også her ser vi ikke så tydeligt, hvad det betyder. Dog ser det ud til, at mange ældre må undvære hjælpen, dels p.g.a rehabilitering, men også fordi der ikke er penge til at opretholde det samme serviceniveau. Det er trist og sørgeligt, da det er de ældre der har bidraget til vores fælles velfærd i et helt liv - nu må de i stedet lide.

Dette er kun for året 2016, men vi frygter, at det kun er toppen af isbjerget. Måske skal der spares endnu mere, når det såkaldte omprioriteringsbidrag fases ind. En pulje som alle kommuner skal betale 2 procent til, uden de ved om de får noget tilbage. Det vil betyde endnu dårligere kommunale budgetter fremadrettet, og vores velfærd er under et enormt pres. Det vil igen betyde ringere vilkår for de svageste i vores samfund. 

Er der ikke snart nogen, som kan sige STOP! Så vi kan redde det vores forfædre har bygget op.


Nyt fra FOA Nordsjælland

Det private firma; Bonderosen er gået konkurs

Ved årsskiftet er der 2 ulige uger efter hinanden

Ny elevrepræsentant på SOPU, Munkeengen i Hillerød

Tænder kan holde hele livet - hvis de passe og plejes

Politianmeldelse - ændring af praksis

FOKUS på uge 45 og 46

Læs også artiklen om: Fra fyret dagplejer til uddannet Pædagogisk Assistent, som vi bringer i nyhederne på vores hjemmeside i nær fremtid.