Tillykke med Fagets Dag

Social- og sundhedspersonalet fejrer FAGETS DAG i dag i en række europæiske lande og også i Danmark - i vores kommuner og i regionen.

Social- og sundhedspersonalet der fejres er plejepersonalet, som er organiseret i FOA og det er f.eks. faggrupper som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Der er god grund til at sætte fokus på vores fag og vores faglige dygtige kollegaer. Den offentlige debat på velfærdsområdet som vi varetager, bliver for det meste italesat som problemfyldt i forhold til f.eks. manglende økonomi, ikke tid til borgerne, ringere service og medierne blæser meget hurtig fejl op, som er begået af plejepersonalet.

Der er problemer og der sker fejl, men vi skal også have fokus på, at alt det gode, som vi som ”velfærdspersonale” udfører døgnet rundt for borgerne. Det er os, der sikrer omsorg og pleje for alle de borgere, som har brug for det, om det er de ældre, handicappet, psykiatriske eller patienter på hospitalerne etc.

Social- og sundhedspersonalet er faglige stolte og engagerede medarbejdere, som har borgeren i centrum og er uddannet til at se det hele menneske, både i forhold til sygdom, pleje, omsorg, rehabilitering og det sociale.

Der er masser af udfordringer for plejepersonalet, specielt når vi ved, at der bliver stadig mindre økonomi til at varetage den borgernære pleje og omsorg. Men vi er faglig stolte og arbejder dagligt for at få alle ender til at mødes, så borgerne får den bedste faglige service.

Der er derfor rigtig god grund til at sætte et positivt fokus på os som velfærdsmedarbejdere og til at fejre Fagets i dag.  

Med venlig hilsen
Fællestillidsrepræsentanterne indenfor
social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

  

Læs også artiklen om Fagets Dag

Plakat til opslagstavlen