Her er Else netop sprunget ud som pædagogisk assistent
Else Kronborg mistede jobbet som dagplejer efter 19 år i Allerød Kommune. Et tæt samarbejde imellem FOA Nordsjælland og Allerød Kommune sikrede hende uddannelse i opsigelsesperioden. Her er Else netop sprunget ud som pædagogisk assistent

Fra fyret dagplejer til uddannet Pædagogisk Assistent

Efter 19 års ansættelse som dagplejer i Allerød Kommune mistede Else Kronborg i 2014 sit job. Et godt og tæt samarbejde mellem FOA Nordsjælland og Allerød Kommune gjorde det muligt for Else at uddanne sig til pædagogisk assistent i opsigelsesperioden.

Timerne fra den 3. november klokken 17 og frem til formiddagen den 4. november 2014, står stadig lysende klare i Else Kronborgs hukommelse. Efter 19 år som  dagplejer i Allerød Kommune var der nemlig varslet nedskæringer i dagplejen og alle medarbejdere var derfor blevet bedt om at holde ekstra øje med postkassen i dette tidsrum. Modtog man et brev, var man opsagt – og det gjorde Else.

”Jeg gik simpelthen i chok,” husker Else og forklarer, at hun var helt uforberedt på at finde sin opsigelse i postkassen. Som følge af faldende børnetal i kommunen – og fordi hendes faste dagplejebørn var blevet så store, at de skulle videre i børnehave, havde hun igennem en periode på ca. et halvt år primært fungeret som aflastning og gæstedagplejer for alle kommunens dagplejebørn – et arbejde hun løbende havde høstet stor anerkendelse for hos sin daglige leder.

”Jeg var hele tiden blevet forsikret om, at man ønskede at beholde mig som dagplejer, og at der kun var tale om en overgangsordning,” siger hun og tilføjer, at kommunen i forbindelse med opsigelsen ganske vist tilbød hende jobalternativer i et par lokale institutioner, men at hun var så chokeret, vred og ked af det ovenpå opsigelsen, at hun slet ikke kunne overskue at skulle gå til jobsamtaler.

Kontaktede FOA Nordsjælland
I stedet kontaktede Else Kronborg FOA Nordsjælland for at få hjælp og rådgivning. Her blev hun blandt andet forelagt muligheden for uddannelse i sin opsigelsesperiode, som hun hurtigt takkede ja til under forudsætning af, at Allerød Kommune ville frigøre hende fra øvrige arbejdsforpligtelser i hendes 6 måneder lange opsigelsesperiode. ”Jeg vidste jo strengt taget ikke, hvad jeg sagde ja til,” siger Else Kronborg. ” Men jeg vidste instinktivt, at det var det halmstrå jeg skulle klamre mig til, så det gjorde jeg.”

Herfra FOA Nordsjælland over og tog kontakt til personalechef Anette Friedrichs i Allerød Kommune, som ikke var bekendt med muligheden for at uddanne medarbejdere i deres opsigelsesperiode, men straks vurderede, at en sådan ordning, i Elses tilfælde, ville give rigtig god mening. Dels havde Else ikke længere faste dagplejebørn, som var afhængige af, at hun arbejdede videre i sin opsigelsesperiode, og dels var det tydeligt, at Else var så berørt af situationen, at hun ville have svært ved at tage imod de jobalternativer kommunen ellers kunne tilbyde.

Realkompetencevurderet
Som ufaglært skulle Else dog først realkompetencevurderes på et to-ugers intensivt afklaringsforløb på SOPU. Det vil sige, at alle hendes kompetencer, uddannelse og erfaring skulle vurderes både i forhold til mulige uddannelsesretninger og i forhold til hvad der eventuelt ville kunne meritoverføres og dermed forkorte varigheden af det samlede uddannelsesforløb. I Elses tilfælde kunne ca. 2 ½ års uddannelse til pædagogisk assistent således kortes ned til ca. 8 måneder – heraf seks måneder med fuld løn i opsigelsesperioden.

Anette Friedrichs erkender, at afskedigelser i forbindelse med budgetmæssige besparelser aldrig er særlig rare for hverken ledelse eller medarbejdere, og at man altid sigter mod en løsning der tilgodeser begge parters behov. Derfor synes hun at ideen med uddannelse i forbindelse med en opsigelsesperiode er rigtig interessant – også på den lange bane. For eksempel nævner hun muligheden for at fastholde en opsagt medarbejder i kommunen inden for et andet fagområde, hvor der er bedre jobmuligheder. ”Og så er det jo heller ikke uvæsentligt, at man som arbejdsgiver kan få en del refusion i forbindelse med kompetenceudvikling, som netop gør det muligt, at få økonomien til at hænge sammen selvom man ikke har arbejdskraften i den periode,” forklarer hun og fortsætter:

”Som kommunal arbejdsgiver står vi lige nu i den situation, at antallet af børn falder, mens ældreområdet vokser. Så i den sammenhæng kunne det være ideelt, at kompetenceudvikle overskydende medarbejdere fra børneområdet over i ældreplejen, hvor der er hårdt brug for arbejdskraft, hvis de altså har lyst til at ændre fagområde.”

Gensidig gevinst
I Elses tilfælde var der dog ingen betingelser bundet til aftalen, og der var fuld forståelse for at  hun valgte den pædagogiske vej. ”Det vigtigste for os var at få hende sendt godt af sted.”

Helt overordnet vurderer personalechefen, at situationen har været en gevinst – både for Else og for Allerød Kommune. Hvis Else havde haft faste børn, der skulle genplaceres hos andre dagplejere kan det være, at man havde været nødt til at finde en anden løsning, men som det så ud, var det bare om at komme i gang med det samme.

”Det var rigtig nemt, selvom der selvfølgelig var nogle udfordringer undervejs, fordi vi aldrig havde prøvet det før. Men det der dukkede op undervejs blev løbende løst i samarbejde med FOA Nordsjælland, der også formåede at trække i nogle tråde hist og her – blandt andet på baggrund af deres kendskab og tætte relation til SOPU. Og alt kan jo lykkes, når viljen er der,” siger Anette Friedrichs.

Kom i job med det samme
Skønt det var benhårdt at komme tilbage på skolebænken - og psyken havde fået et ordentligt knæk, lykkedes det Else at komme godt igennem sit studium og komme i job som pædagogisk assistent umiddelbart efter eksamen. ”Ja. Faktisk fik jeg det allerførste job, jeg søgte,” beretter hun stolt.

”De nye udfordringer gav mig hver dag noget at stå op til – og selvom jeg naturligvis er dybt taknemmelig for at komme videre, var det ren og skær ren overlevelse,” fortæller Else Kronborg. 

”Jeg havde ikke gået i gået i skole i 30 år og pludselig skulle jeg fremlægge opgaver, lave specialer og arbejde i grupper samtidig med, at jeg ikke var helt mig selv. Det er egentlig først nu, at jeg føler, at jeg stille og roligt er ved at få mig selv og mit liv tilbage igen,” siger hun og slutter af med at understrege, at man aldrig skal være bange for at stå ved, hvordan man har det i forbindelse med en opsigelse. ”Og får man ikke tilbudt hjælp, så skal man selv bede om den. Hvis ikke FOA Nordsjælland havde hjulpet mig, så meget som de gjorde, var jeg gået helt ned. Deres gode samarbejde med Allerød Kommune, har givet mig mulighed for at udvikle mig fagligt – og som menneske. En udvikling som vil fortsætte langt ud i fremtiden. Og jeg vil bestemt ikke afvise, at jeg en dag kommer til at arbejde for Allerød Kommune igen, hvis det rette job dukker op.”

 


 

Fakta!

Er din stilling også truet af nedskæringer?
I takt med besparelser og faldende børnetal i landets kommuner, er din stilling måske også i fare. Du kan altid kontakte FOA Nordsjælland, hvis du har brug for information om dine muligheder og hjælp til at komme videre.

Hvis dit ønske er uddannelse, skal du altid kontakte FOA Nordsjælland, og du må under ingen omstændigheder selv opsige din stilling.

For yderligere oplysninger kontakt FOA Nordsjælland på tlf. 46 97 33 90, faglig afdeling.

Blomster