Mandags Nyt uge 24

Vi har lige fejret grundlovsdag, samt at det er 100 år siden at kvinderne fik valgret. Det var en festlig dag, og lidt anderledes her midt i valgkampen.

Den igangværende valgkamp har denne gang en meget skarp tone. De arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagerne fremstilles som nogle der spinder guld for ikke at lave noget, og at det ikke kan betale sig for dem at arbejde.

Er der ingen der tænker på, at det at stå uden arbejde faktisk betyder en del for ens personlighed. Man isoleres fra det øvrige samfund, og det er til skade for en selv og den øvrige familie.

Det er trist at høre på. Hvem vil bytte sit job ud med at være ledig?

Jeg tror, at det er ganske få der ikke selv ønsker et job, men der er altid nogen der kan male et forkert billede af situatinen.

I FOA har vi sat fokus på velfærd, fordi vi mener vi skal kunne regne med, at der er hjælp at hente når vi bliver gamle, at vores børn kan blive passet, at vi kan blive behandlet og får hjælp hvis vi bliver syge, eller hvis vi har brug for økonomisk hjælp i en periode, indtil vi kommer i job igen.

Vi har på vores hjemmeside FOA.dk en kampagne, hvor I kan få et overblik over hvad I kan stemme på ved det kommende valg.

Denne uge står også i Folkemødets tegn på Bornholm. Der er FOA tilstede, for at synliggøre det vigtige arbejde alle vores faggrupper udfører hver eneste dag, så vores velfærd kan fungere.

Hvis nogle af jer deltager og bor på Sandvig Familie camping, så kan det være at vi mødes enten der, eller i FOAs stand.   

God uge.

På FOA Nordsjællands vegne


Lene Lindberg

Afdelingsformand