Mandags Nyt uge 18

Hvor blev solen og det forår, som vi lige fik smagt på, af? Mon ikke det snart kommer igen.

Desværre ser det ud til, at vi må fejre 1. maj i mindre solskin, end de sidste år. Men vi må ikke glemme denne dag som jo markerer, at vi stadig og altid vil have noget at kæmpe for som arbejdere og fagbevægelse. Vores fornemmeste opgave er, at sikre til stadighed bedre vilkår på vores arbejdspladser. Vi må heller ikke glemme, at dagen er international og at vi solidarisk bør kæmpe med de andre lande, som både har længere arbejdsuger og dårligere løn end os.

Jeg tænker også, at der stadig er steder i verden f.eks. indenfor tøjindustrien i Indien, som arbejder med skadelige stoffer. Og her arbejdes der for, at vi andre kan få billigt tøj m.m. Disse mennesker tror jeg desværre ikke får sig et langt liv. Eller hos Ryan Air hvor der arbejdes uden overenskomst, og til en månedsløn på ca. kr. 10.000. Herudover er der ingen barsel eller sygeløn, og de må selv betale deres uniformer.

1. maj kommer helt sikkert også til at præge vores snarlige Folketingsvalg. Så en opfordring er, at I vil bakke op om denne dag. På FOA Nordsjællands hjemmeside og i aviserne kan I læse hvor der er arrangementer i netop jeres område.

Så har vi en kæmpe tak til alle jer der stemte til overenskomsten 2015. I FOA Nordsjælland fik vi en stemmeprocent på over 50 %, hvor vi i sammenligning med forrige afstemninger lå på et par af tredive.

Vi er glade for den store stemmeprocent, for det siger en del om, at det nytter at skubbe lidt til hinanden, så vi får flere til at bruge deres demokratiske ret. Det fortæller også, at de der mangler at melde sig ind, føler et vist pres til at blive medlem.

Så en kæmpe tak til jer alle - både til medlemmer og tillidsvalgte.

Rigtig god uge og god 1. maj.

På FOA Nordsjællands vegne

Lene Lindberg
Afdelingsformand