MandagsNyt uge 05

Velkommen til denne flotte vinteruge efter en meget smuk weekend i vinterfarver og med sol

I denne uge står den på fødselsdag i FOA.

Vi har 10 års fødselsdag, fordi det er 10 år siden FOA og PMF blev fusioneret. Vi har skullet finde sammen i en ny kultur, så vi sammen kunne stå stærkere på det danske arbejdsmarked.

Fusionen har været en succes, og FOA markerer sig stærkere overfor vores arbejdsgivere, og det gør vi i den grad både lokalt og centralt. Det synes jeg, at vi mærker når vi er på arbejdspladsbesøg, når vi er samlet til møder med de tillidsvalgte eller når vi i afdelingen har uddannelse for nye tillidsvalgte.

Vi oplever også at de udfordringer vi har, både på det private og det offentlige område for alle faggrupper, er udfordringer med for højt arbejdstempo, nedskæringer samt manglende tid til faglig fordybelse, og det er ens uanset om man arbejder med ældre, børn, handicappede eller på de tekniske områder.

Derfor er det vigtigt, at vi kan mødes og føle, at vi er i samme båd.

Lige nu forhandles der overenskomster for os alle. Der er det også rart at føle, at vi er et fællesskab som sammen kan handle, og det gør os stærkere. Det håber jeg også, at I oplever på jeres arbejdspladser.

I fagbevægelsen står vi sammen, og I har måske hørt om en eventuel fusion mellem LO Og FTF?

Det er også en måde at ruste sig på overfor de arbejdsgivere, som vi er sammen om. Måske sker dette indenfor de nærmeste år, og vi håber at det kan gøre os endnu stærkere overfor bl.a. nedskæringer og social dumpning. 

På vegne af FOA Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand