Mandags Nyt uge 21

Så er FOA Nordsjælland tilbage igen efter en lille Kristi Himmelfartsferie.

Det er ikke alle medlemmer der har kunnet nyde et par fridage i forbindelse med Kristi Himmelfartsdagen. FOAs faggrupper er med til at holde samfundet kørende, så tak til jer der har holdt hjulene i gang under Kristi Himmelfartsferien.

Som jeg har været inde på tidligere, så rasler kommunerne igen med sablerne, og melder diverse besparelser ud. Vi er ved at være helt derhenne, hvor der ikke kan spares mere – vi ER nået helt ind til benet!

Jo mere der spares, jo hurtigere skal I der er tilbage på arbejdspladsen løbe, og med tiden kan det give nedslidninger. I FOA Nordsjælland kæmper vi dagligt for at skabe bedre vilkår for alle vores medlemsgrupper, og vi er af den opfattelse, at bedre normeringer må være løsningen. Men det er ikke det vi ser på nuværende tidspunkt, tværtimod så skæres der i normeringerne.

FOA Nordsjælland har svært ved at se, at nulvækst er løsningen for vores samfund. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for nyligt udtalt, at eftersom kommunerne udgør knap halvdelen af de offentlige serviceudgifter, vil kommunerne umiddelbart skulle spare knap 10 mia. kr. og nedlægge ca. 13.500 job i forhold til den nuværende plan.

Regionerne varetager opgaver inden for sundhedsområdet samt en række opgaver inden for psykiatri, det sociale område og regional udvikling. Regionerne vil skulle spare 4,4 mia. kr. og nedlægge 6.100 job i 2020 og staten skal spare 6 mia. kr. og nedlægge lidt over 8.000 job. Den præcise fordeling på sektorer afhænger naturligvis af, om nogle områder friholdes for nulvækst, mens andre til gengæld skæres ned.

Hvis eksempelvis sundhedsområdet – som ligger under regionerne – skal friholdes, så vil regionerne måske skulle spare mindre, men kommuner og stat vil i så fald skulle spare det tilsvarende mere.

Danmark er kendt for at have et velfærdssamfund på et ganske højt niveau, men med de besparelser vi alle som borgere udsættes for – store som små – kan vi ikke opretholde den samme velfærd. Og det er noget vi sammen må kæmpe for at bibeholde.

Hvis I eller en kollega rammes af besparelser og efterfølgende bliver afskediget og dermed ledige, vil vi tilbyde vores hjælp. I FOA Nordsjælland har vi en del tilbud, som I kan benytte jer af. F.eks. har vi en kursusafdeling, hvor I som medlemmer kan melde jer til diverse kurser. Disse er gratis, og kunne måske give jer noget inspiration og fornyet motivation. Herudover har FOA Nordsjælland en jobcafe, hvor I er velkomne til at møde op. Her kan I møde andre medlemmer i samme situation, udveksle gode ideer med hinanden, få gode råd af afdelingsrepræsentanten til at søge nyt arbejde, hjælp til jobsøgning og skrivning af ansøgninger m.v.

FOA Nordsjælland er til for medlemmerne – så brug os.


På FOA Nordsjællands vegne

Lene Lindberg
Afdelingsformand