Mandags Nyt uge 8

Velkommen tilbage til en uge hvor jeg tror, at mange at os stadig har en underlig fornemmelse efter weekendens brutale hændelser.

Stor tak fordi politiet hurtigt fik skabt ro igen. Æret være de dræbtes minde.

OK15 er forhandlet i hus til de fleste af FOAs medlemmer. Vi kan omsider se frem til reallønsstigninger. Nattens forlig mellem KL og ansatte i kommunerne giver lidt mere i posen, så de af jer der arbejder i kommunerne, kan se frem til lønforhøjelser i de kommende tre år, der vil forbedre forbrugsmulighederne.

Aftalen betyder, at ansatte i kommunerne i løbet af de kommende tre år får en lønstigning på 5,42 procent inklusiv de lønstigninger, som forventes af at komme fra den særlige reguleringsordning. Hvis inflationen fortsætter på det nuværende meget lave niveau, vil de ansatte i kommunerne opleve en pæn fremgang i købekraften af deres løn - med andre ord - vi kan købe lidt mere.

For en ansat med 25.000 kroner i månedlig indtægt betyder det 1.355 kroner mere om måneden, mens 20.000 kroner om måneden udløser 1.084 kroner mere på lønsedlen om tre år.

Sammenlignet med de seneste to overenskomstforlig, som var præget af den økonomiske krise, peger dette forlig i den rigtige retning.

I det kommunale forlig er der også mere barselsorlov til mænd og en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø er meget tiltrængt. FOAs medlemmer og de øvrige kommunalt ansatte oplever i disse år et stadigt større pres på mulighederne for at yde den gode indsats.

Herudover er en aftale om uddannelse på vej, og forliget baner vej for en aftale om uddannelse til FOAs ufaglærte grupper. Vi er glade for at forliget baner vejen for en uddannelsesaftale med kommunerne, hvor alle FOAs ufaglærte grupper i fremtiden får ret til uddannelse til faglært niveau.

Her kommer FOA og KL til for alvor at sætte kød og blod på sloganet "Fra ufaglært til faglært". Det vil både løfte den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet og kvaliteten i velfærden. Denne aftale forhandler FOA og kommunerne endeligt på plads den 23. februar. Der er enighed principperne men en række overenskomstbestemmelser og overgangsordninger mangler, inden en endelig aftale er på plads.

Vi håber selvfølgelig, at I som medlemmer også syntes det er en god aftale, og vi håber at I vil stemme sammen med jeres kollegaer der er medlem af FOA. En overenskomst er netop det der gør FOA til en rigtig fagforening. Så husk lige at påpege over for de kollegaer der ikke er medlem eller medlem af de gule, at de faktisk får en gave, men ikke betaler for den - og det er vel ikke i orden?

Fredag den 20. februar forventes lønrammen for de ansatte i regionen at komme i hus.

I kan læse meget mere om forliget ved at besøge hjemmesiden foa.dk 

Så alt i alt en god start på denne uge.

På FOA Nordsjællands vegne

Lene Lindberg
Afdelingsformand