Strukturændring i Gribskov dagpleje

Strukturændringer i dagplejen i Gribskov.

Mandag d. 11. Maj, deltog Afdelingsformand Lene Lindberg, samt Tillidsrepræsentant Charlott Nielsen, sammen med flere dagplejere i Gribskov kommune, i spørgetiden ved byrådsmødet.
FOA og dagplejernes håb, er at politikerne ikke vil lægge tilsynet ud i de almindelige daginstitutioner, men vil beholde de pædagogiske konsulenter.
Med baggrund i denne problemstilling er spørgsmålene blevet stillet.