Lukning af institutioner i Gribskov kommune

Lukning af Annisse Børnehus og Græsted Børnehuses afdeling Ramsager.


Op imod 80 børn, forældre og ansatte mødte op før byrådsmødets start mandag d. 11. Maj 2015
Håbet var og er, at politikerne vil lade være med at lukke de institutioner der er udpeget til at lukke.
FOA Nordsjælland deltog med afdelingsformand Lene Lindberg i spidsen, for at huske politikerne på de høringsvar FOA Nordsjælland har sendt i den forbindelse.
Læs mere på Gribskov kommunes hjemmeside ved at følge dette link.

Senest redigeret den 12.05.2015