Faglighedsprojekt for social- og sundhedshjælpere ansat i hjemmeplejen

Jeg er bare eller kun...

Jeg er bare social- og sundhedshjælper, eller jeg er kun social- og sundhedshjælper.

Det er måden som rigtigt mange af vores medlemmer præsenterer sig på, og det har pirret interessen hos sektorformand Vinni Jakobsen, Social- og sundhedssektoren, og politisk faglig sekretær Maria Melchiorsen, begge fra FOA Nordsjælland.

Det har skabt grobund for et faglighedsprojekt, der kommer til at løbe over flere år, med fokus på social- og sundhedshjælperens faglighed, i hjemmeplejen.

I projektet deltager social- og sundhedshjælpere fra 6 af vores kommuner, i et forløb der skal ende ud i, at de bliver faglighedsagenter.

Som en del af projektet, har vi spurgt ind til social- og sundhedshjælperenes hverdag, både til faglighedsagenterne, men også over Facebook og det er der kommet denne lille film ud af.
I FOA Nordsjælland har vi den holdning, at man ikke kan være ”bare” eller ”kun” noget.
Hvad syntes du?

Er de bare/kun social- og sundhedshjælpere, eller er de i virkeligheden hverdagshelte?