Udlicitering i Helsingør kommune

Hvis nogen tror, at vi i fagbevægelsen har opgivet at tale om udbud, så må de tro om igen.

I forhold til det eventuelle udbud af hjemmeplejen og et plejecenter, holder vi i FOA meget øje med hvad der sker. Det gør vi, fordi vi ikke mener at der kan spares penge på udbud, medmindre det er på bekostning af service- og kvalitetsforringelser eller et stærkt øget arbejdstempo.

Vi har været spændt på, hvad især Dansk Folkeparti vil få af indflydelse, for det er altid dem der påstår at de varetager de ældres interesser samt påpeger, at de er et arbejderparti.

Vi har før spurgt ind til hvorfor politikere fra Helsingør kommune skal besøge Gribskov Kommune. En kommune som har stået øverst på avisernes forsider, fordi der har været tvivl om inhabilitet. Inhabilitet idet en ansat ledelsesperson er gift med ejeren af det konsulentbureau der har været på opgaven i Gribskov kommune. I øvrigt har samme konsulent også været på besøg i Socialudvalget i Helsingør Kommune.

Og hvorfor besøge en kommune som i øvrigt er ligeglad med, at de ansatte overdrages til firmaer der ikke har ordnede løn- og arbejdsforhold, altså til firmaer der mangler overenskomst. Som afdelingsformand i en fagforening, finder jeg dette mærkværdigt og slet ikke moralsk.

Hvad er det lige der gør, at I som lokalpolitikere ikke finder det relevant eksempelvis at invitere FOA til møde, da vi er repræsentanter for de faggrupper der arbejder i Gribskov på den private og offentlige del. Jeg ved jo hvordan de fleste medarbejdere ser på sagen.

Jeg syntes det er mærkeligt, at udvalgsformanden stadig ikke har haft tid til at aflægge tillidsrepræsentanterne et besøg, og dermed høre om deres bekymringer og give dem svar på de spørgsmål de har som medarbejdere.

Jeg mener stadig ikke, at beløbet svarende til 2,1 mill. kr. er et beløb der kan spares, for før alle konsulenter og eventuelt konsulentfirmaer har lavet analyser og udarbejdet materiale, og de er betalt, så er vi langt over det beløb der efter sigende skulle kunne spares.

Hvis jeg ikke tager helt fejl, så blev der faktisk brugt over 5 mill. kr. i Gribskov. Hvis det samme beløb er udgiften i Helsingør, så er det pludselig ikke en besparelse, men en unødig udgift. For mig at se, kan der ikke spares noget. Det der sker er, at kommunerne sænker serviceniveauet, og på den måde indlægges besparelsen.

Det fremgår af sagen, at det skulle give et kvalitetsløft. Det er noget vrøvl. Ved at overdrage medarbejderne og dermed deres viden, så mister kommunen den faglige viden, og det kan da ikke betragtes som et kvalitetsløft – tværtimod. Det er kostbar viden, som dermed ikke vil kunne anvendes mere i kommunesammenhæng til gavn for den øvrige ældrepleje..

Jeg vil tillade mig endnu engang at spørge indtil følgende:

- Hvad er formålet med konkurrenceudsættelsen?
- Hvordan vil kommunen fastholde kompetencerne, hvis opgaverne er udliciteret til private leverandører?
- Hvordan vil kommunen håndtere besparelser og omprioriteringer?
- Hvordan vil kommunen fastholde uddannelsesniveauet?
- Hvordan sikrer kommunen, at medarbejderne hos en privat leverandør har de faglige kvalifikationer der skal til, for at vurdere borgernes tilstand?
- Hvordan sikrer kommunen sig mod social dumping?
- Hvordan sikres kvalitet og fair konkurrence?
- Hvordan inddrages medarbejderne i processen?
- Hvilke krav stilles i forhold til praktikpladser for social- og sundhedselever?

Jeg håber, at der er nogle lokalpolitikere der vil svare mig på ovenstående.


Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland

Ligger også på Netavisen i Helsingør